Művelődési központ, iskola - felújítások
2013.08.05.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hezAdd az iWiW-hez
-
A városközpont átépítésével kapcsolatban már több riportban is beszámoltunk a kivitelezés kezdetéről és előrehaladásáról. Ezek elsősorban a buszfordolót, a közösségi teret és környéküket érintették. Több oka is van, hogy mostani cikkünk témáját külön kezeljük. Elsősorban időben később kezdődtek a munkálatok, másrészt valóban önállóan is elemezhetők mindkét helyszín történései.

Kis történeti áttekintés
     Habár már többször közzétételre került, a történelmi hűség kedvéért szükséges kitérni a pályázat időbeli alakulására. Az első és második fordulóban benyújtott pályázatban eredetileg (ezen részek közül) az iskola hőszigetelése és bekerítése szerepelt. Mivel a második forduló hiánypótlásában a kiíró közölte, hogy buszpályaudvar épület nem épülhet - ez egyébként a kiírásból is következett - mód volt a megnyert összeg másirányú felhasználására. Nem feladva persze, hogy más pályázatból, konzorciumi partner bevonásával az épület megvalósuljon, a képviselő-testület úgy döntött, hogy ezt a megnyert forrást nem lenne szabad visszaadni. Ezért a pénz erejéig az eredeti célkitűzések szem előtt tartásával bővíthette az elvégzendő munkák körét. Így került képbe az iskola előtti park felújítása, illetve a művelődési központ belső felújítása és előtte lévő park átépítése.
      A közbeszerzés kiírásakor is két részre lett bontva a pályáztatás, abból a célból, hogy ezen munkálatokra kisebb - akár a feltételeknek megfelelő helyi - vállalkozók is pályázhassanak.

Művelődési központ
     Régóta váratott magára a város kulturális intézményében a viseblokk felújítása. Ezzel a lehetőséggel ez a munka is megvalósulhat, de nem csupán az. A teljes előtér új járólapokat kap és a festések is elvégzésre kerülnek. Továbbá kialakításra kerül egy akadálymentes WC.
     Megújul az intézmény bejárata. A lépcsőket újraépítették és egy akadálymentes közlekedést biztosító rámpa is épül a főbejátarhoz. A külső felújításokkal együtt megújul az épület előtt lévő park is. Bizony elöregedett, felkopaszodott fenyők dilemma elé állították a fák kivágását ellenzőket is, de látva állapotukat, és azt, hogy természetesen új fák és cserjék is kerülnek a parkba, végülis a teljes felújításra született döntés. Némiképp átalakult a járdarendszer, és a szobor is más helyet kapott.
     Ezen munkarész elvégzésére a pályázatból 14 042 219  forint támogatást nyert a városi önkormányzat, amelyet önrésszel kiegészítve közel 17 millió forintot képvisel az a ráfordítás, amivel az intézmény megújul. Hangsúlyozni kell persze, hogy ez csak részleges felújítás. Teljes felújításra nem volt pénz, de nem is volt rá szükség. (Igaz régebben, de a színházterem felújításra került, a könyvtár üvegfalai is ki lettek cserélve.) A leglényegesebb problémák megoldásával azért az intézmény aulája teljesen megújul, és újabb típusú rendezvényekre, vagy a hagyományosok hangulatosabb megvalósítására is alkalmassá válik. 
 
Iskola
     Az iskola felújítása is részleges. Egyrészről nem esik ebbe a munkarészbe a tornaterem, már azt belülről a város előző évben eléggé rendbehozta. Ennél fontosabb, hogy az intézmény pár éve befejezett akadálymentesítésével, az épületrészek egybenyitásával gyakorlatilag a belső tér és felületek kb 90 %-ban felújításra kerültek, új funkciók alakultak ki. Ezzel a mostani munkával kívül is megújul az intézmény. Egy jelentős energiamegtakarítást eredményező hőszigetelést kapott - falak és a födém is - és természetesen ezt követően új színes festés került rá. Mondhatni új ruhában pompázik, amit majd a ballagási emlékképeket készítők is örömmel üdvüzölnek, minden más iskolábajáróval együtt.
      Értelemszerűen utolsó fázisként az iskola kerítésének kiépítésére kerül sor. Mindezeknek iskolakezdés előtt, augusztus 15-ig be kell fejeződni, hogy az intézményben a tanévindítás gond nélkül megtörténhessen.
      Ugyanehhez a projektrészhez tartozik az alsótagozatos iskolai játszótér átépítése, az iskolai bejárathoz egy portál kialakítása, valamint a teret meghatározó park felújítása. Ennek részeként új járófelületek kerülnek kialakítrásra, utcabútorok és új bokrok, fák, virágok lesznek telepítve, valamint parkolóhelyek száma is szaporodik.
      Iskolai munkarész a parkkal együttes költségére 38 737 131 forint támogatást kapott a város, értelemszerűen ezt is az önrésszel ki kellett egészíteni, így jóval több mint 44 millió forintba kerül ezen fejlesztési ütem.

Befejező gondolatok
     Néhány dologról még szólni kell. Mert tény, hogy a pályázati forrásokat jól kellett beosztani, de a fentiekből is látszik, hogy jelentős önrészt is igényeltek ezen munkálatok. Mindezt úgy, hogy a város állami támogatása csökkent, és hitelt sem vehet fel. Bizony erre csak a fegyelmezett adófizetésből, és a szigorúan takarékos gazdálkodással lehetett megteremteni a forrást. Egyben látszik is, hogy a város jelenlegi képviselő-testülete bevételeiből azt a részt, amit fejlesztésre lehet költeni, valóban a helyi színvonal javítására, a város megújítására, szépítésére fordítja. 
      Még egy dologról kell szólni. Többen megállítottak, hogy miért állt le a művelődési központ előtti park és az iskola előtt park elkészítése. Utánajártam. Hogy egy klasszikus mondást idézzek, nem állt le, csak szünetel. Merthogy a mostani műveleti részeket el kellett végezni, de növénytelepítésre a jelenlegi időjárás nem alkalmas. (Pár hét alatt tutira kipusztulna minden.) Még akkor sem lenne az, ha jelentős ráfordítással folyamatos napi öntözést biztosítanánk, bár erre nincs mód. A szakemberek azt mondták - és ez elfogadható - hogy növénytelepítésre hűvösebb és esősebb időszakban kerül sor. A teljes városfelújítási projektnek október elejére kell befejeződni, de természetesen ezt nem várják meg. Szeptember hónapban elvégzik a fővesítést, és bokrok, cserjék, előnevelt fák kerülnek a parkokba. Úgy hogy tavasszal már szép zöld szőnyegen varázslatos virágokkal pompáznak ezek a terek.
      És igen, mielőtt a fórumban kellene erre is választ adni. A művelődési központ előtt volt egy fa, amit az ifjúság fájának neveztek, és fialatok ültettek valamikor 10 esztendővel ezelőtt. Sajnos a telepítés, vagy a gondozás nem volt megfelelő, így a fa igencsak betek volt. Túlélési esélyei legalábbis kétségesek voltak. Helyette egy előnevelt, kb a régivel egyidős fa kerül telepítésre, és veszi át az jövő fájának jogfolytonosságát. 
      Képeink az egyes területekről hosszabb időtávban igyekeznek a legfontosabb mozzanatokat megosztani a Tisztelt Olvasóval. Így a munkák kezdete előtti állapotról, és az egyes műveletek kezdetéről, majd előrehaladásáról is tudósítanak a fotók. Természetesen a városmegújításról még készülnek cikkek, és a teljes projekt befejezéséről is beszámolunk egy részletesebb összefoglalóval, fényképes tudósításban.

  GiK 
.
.

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-