Indul a városközpont felújítás
2013.03.04.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hezAdd az iWiW-hez
-
A cím nem egészen pontos, sőt azt is mondhatnánk hogy félrevezető. Ugyanis ez a munka nem most kezdődött. Hosszú története van annak, amíg Rétság Város Képviselő-testülete eljutott odáig, hogy a pályázaton megnyert pénzből elkezdődhet az "első kapavágás". Mert valójában a kiviteli munkák kezdődnek el március első hetében. Az a rész ami már a konkrét megvalósítást jelenti és ami a lakosság számára is látható.

Előzmények
     Teljes részletességgel nem idéznénk az előzményeket. Tény azonban, hogy még az előző képviselő-testület idejében nyílt egy pályázati lehetőség, amire akkor - kalandos történeteken keresztül, nagykőrösi tanulmányterv benyújtásával és egyéb hibákkal - készült egy akcióterületi terv. Ki lett jelölve, hogy hol is legyen a városközpont, és mi kerüljön ennek a címszónak a keretében felújításra. Erre aztán épült egy pályázat, amit a testület benyújtott. Első körben kidolgozásra alkalmasnak találták, és indult a második munkaszakasz, amikor részletesen meg kellett tervezni mindent. Ez még mindig 2010! A kiviteli tervek engedélyezési fázisát is ekkorra kellett benyújtani. A második forduló benyújtása után rengeteg hivajavítás következett, majd végül a bírálók visszadobták a pályázatot. Nem felelt meg a kiírásnak, mert egyértelműen le volt írva, hogy buszpályaudvar nem építhető. Ennek ellenére ez volt a terv középontja. Nem volt elfogadható. Ez már a 2010-ben megválasztott képviselő-testület idejére esett. Habár a város az erre fordítható forrást (mintegy 280 millió forintot) elvben megnyert, de a megvalóstáshoz teljesen újra kellett a pályázatot készíteni igen rövid határidőn belül. A dolog pikantériája, hogy akik közel 6 millió forintos költséggel a pályázat eddigi részét készítették, kifizetésre kerültek, és semmit nem csináltak tovább. Új pályázatirót, projekt menedzsert és egyéb szakembereket kellett találni - szabályos eljárásokkal - és a tervezést a korábbaik szerint részletesen befejezni. Ez a harmadik fordulóban benyújtott pályázat nyert. A várossal a támogatási szerződés is megkötésre került előző év szeptemberében. Tömören ez a történet, amelynek korábbi előzményeit, részleteit ezen a honlapon is meg lehet találni.

Az új pályázat előnyei, hátrányai
     A pályázat szinte teljesen előlről benyújtásának vannak egyértelmű előnyei és vannak kötöttségei is. Kezdjük ezen utóbbival. A pályáztató szervezet (NORDA) teljesen egyértelművé tette, hogy a megnyert összeget csak a megjelölt projektre lehet felhasználni, azokkal a részletekkel, amelyek korábban meg lettek jelölve. A célterület, a pályaudvar helye, a piactér átalakítása tehát már rögzített dolog volt, Ezeket nem lehetett máshová tervezni. (Pedig lett volna racionálisabb megoldás, de nem lehetett.) Ezek helyét és a felhasználási célokat a korábbi testület idejében valakik eldöntötték. Ma láthatóan nem kellő konzultációkkal, az érintettekkel való egyeztetések elmaradásával, de már ez is történelem. Tény, hogy a piactér átépítését is korábban jelölték ki, noha voltak ebből felvetések, és néha hamis válaszok is. Tény hogy lehetett volna a buszpályaudvar bejáró útja a lottózó lebontásával közelebb a központhoz, és maga a létesítmény is közelebb a város szivéhez. Nem lehetett ezen 2010-ben benyújtottakon változtatni.
      Ami előny. A megnyert összeget a városközpont rehabilitációra (felújításra) lehet fordítani, de a pályudvar építésére tervezett pénz ilyen módon megmaradt. Visszaadni badarság lett volna. Engedélyezési eljársok sorozatával sikerült elérni, hogy ezt a korábbi tervek kiegészítésével lehessen felhasználni. Így nyílt mód a művelődési központ előcsarnokának és az előtte lévő térnek a felújítására, és az iskola tervezett rekonstrukciójához is kicsit többet tenni.

Tulajdonképpen mi indul most?
     A pályzatatási munka első szakasza lezárult, a kivitelező ki lett választva. A munka ezen részét a Penta Kft nyerte el elég szoros versenyben. A cég már dolgozott a városban sokak megelégedésére. Az elmúlt héten került sor a munkaterület átadására a polgármesteri hivatal tárgyalótermében, ahol az érintettek még egyeztették a fontos részleteket. Voltak ilyenek, és talán még lesznek is, de pontosan tisztázni kellett, hogy ami a benyújtott ajánlatban szerepel, az a feladat, ami abban nem szerepel, abban külön egyeztetés szükséges, illetve nem része a munkának.
     Munkaterület átadás irodában? Kérdezhetné az olvasó. Igen ez valóban egy jegyzőkönyvezéssel zajló aktus volt. Valóságban nem kellett kimenni a területre, hiszen az összes pályázó még az anyagának benyújtása előtt részt vett egy bejáráson. A terveket már elég pontosan (méterről méterre) ismerték, és a helyszínen tettek fel kérdéseket. Ezek alapján pályáztak.
     Látható, hogy sok munka lett eddig elvégezve, ami a lakosság számára nem látványos.
     Ezzel a hivatalos eseménnyel azonban elindulnak a konkrét műveletek. A terv szerint március 5-től minden nap be van osztva, mikor mit végeznek, hogyan haladnak a szeptember végi műszaki átadásig. Igen bizony ezen a héten megjelennek a gépek a munkaterületen, és elindul a kivitelezés.
      Olvasóinknak korábban részletes tájékoztatást ígértünk. Itt mellékelten megtalálható az ütemzés teljes részletezése. Mindenki kinézheti belőle, mely munkarészre mikor kerül sor, mikor indul és mikor lesz vége. Értelemszerűen elsőként földmunkák, csatornaépítések kezdődnek, majd utána az útépítések, burkolások és csak ezek után a felszíni tennivalók, parkosítások egyebek.

Ez a cég csinál mindent? Avagy milyen részekből áll még a pályázat?
      Nem, ez nem a teljes kiviteli munka, hanem annak egy meghatározott, de legjelentősebb része. Egyfelől ennek a pályázatnak részeként 50%-os saját erőt vállalva két vállalkozásnak nyílt lehetősége saját fejlesztésre. Ez a Lomen bolt parkolója, és a Sipos bolt felújítása. Ezek a munkák általuk választott kivitelezővel el is indultak.
      Ami lényeges. Ebben a tervrészben szerepel az iskola és a művelődési ház előtti parkosítási munka, de nem szerepel az épületek felújítása. Ezek is megtervezésre kerültek. Viszont éppen annak érdekében, hogy kisebb vállakozások is indulhassanak (a feltételeket teljesíteni tudó helyi cégek is) a művelődési ház aulájának átépítése és az iskola felújítás (hőszigetelés, ablakcsere, kerítés építése) ezután lesz meghirdetve kivitelezésre. Ezen munkákra tehát rövidesen lehet jelentkezni.

Lesz nagy felfordulás?
     Minden valószínűség szerint ezek a munkálatok gondokkal járnak. Gépek jönnek, mennek, átmenetileg le kell zárni utcarészeket, területeket, hogy aztán felújítva vehesse birtokba minden ittlakó és átutazó.
      A városvezetés a pályázatnál kikötötte, hogy a területen élők, üzletek vállalkozók folyamatos működését biztosítani kell, és lehető legrövidebb idő lehet az amikor a folyamatos működés gondot okoz. Ezt külön pontszámokkal értékelte az elbírálás során. A Penta Kft ezt vállalta. (A tényszerűséghez tartozik, hogy lett volna olcsóbb kivitelező, aki ezt nem tudta biztosítani, a terület majdnem teljes leztárásával végezte volna a felújítást. Ezt tehát nem választottuk.) Ezért a kisebb gondok mellett arra lehet számítani, hogy az üzletek forgalma alig lesz korlátozva. Csak a minimális métékben. Ameddig nem szükséges nem lesznek elzárva, amint az új járda, útfelület elkészül azonnal használatba vehetik.
       A pályázati kiválasztásról azért kell ejteni pár szót, hiszen vitatéma lehet, miért nem az olcsóbb. Több mérlegelés szerint a környezetvédelemtől az előbb is említett rugalmas munkavégzés bevállalása miatt is. De ami fontos! Az összeg nem lépi túl a pályázatban erre nyert pénz! Nem úgy mint eddig a városban minden felújítás, fejlesztés (az iskolától az óvodán a polgármesteri hivatalon keresztül egészen a járóbetegig) mindig többe került mint amennyi pénz erre rendelkezésre állt. Először az ajánlattételkor, aztán pedig jelentős "pótmunkák" kiderülésével. No ez esetben ilyen nincs! A pályázati összeg ezen részét csak a kivitelezésre lehet fordítani, de a városnak nem kellett milliókat, vagy mint a járóbetegnél mintegy 100 milliót pluszban vállalni az építéshez. (Meg a többit később de ez most nem téma.) 

Minden jó a terven úgy ahogy van?
     Ez jó kérdés. Sajnos vannak olyan részletek, amelyeken már nem lehet változtatni. A tevek alapja már több mint két esztendeje fixálva lett, ahhoz kell ragaszkodni. Magam többször vetettem fel problémákat a terület kijelölésével, villanyoszlopok, járdák csatlakozásával, az érintett üzletekkel kapcsolatos egyeztetésekről és egyebekről amit a tervek átnézése után tapasztaltam. Olyan dolgokról, amire még jó lenne figyelemmel lenni. Egy alkalommal a polgármesterrel is végignéztük ezeket az észrevételeket. Azt tapasztalta, hogy sok felvetéseben igazam van. Erre érdemes lett volna figyelni. Csakhogy! Na mi a csakhogy? Hát az, hogy azt lehet megcsinálni, ami tervezve van, és úgy ahogy az a pályázathoz be lett nyújtva. Többet persze lehetne csinálni, ha erre lenne pénz. Nem látszik plussz forrás, jó hogy az önrészt és a várható csatlakozó kiadásokat a város takarékos gazdálkodással tudta biztosítani, hiszen hitelfelvétel már törvényileg tiltva van.
     Bizony sok felvetésnek van alapja. Bizony azt kell hogy mondjam, hogy ugyanilyen alapos egyeztetés és bejárás kellett volna hogy melelőzze a tervezeést. Jó krédés, hogy nem volt ilyen 3 éve? Nem volt! legalábbis olyan biztosan nem amely teljes alapossággal figyelt volna midnen részletre, csatlakozó problémára. (Ki lett adva a tervezőnek, hogy ezen a területen képzeljen el valamit. A terveket az akkori testület sem látta. Helyismerettel rendelkező, hozzáértő ember nem ment vele végig, mire kell figyelni nem hozták tudomására.) Így pl. nem kerül felújításra a kisparkoló, a Bon-bon előtt rész sem, vagy a Gálker előtti terület. Ennél apróbbakat, a területen maradó villanyoszlopoktól a söröző környékéig (mert bizony az úgy marad) sokmindenre érdemes lett volna figyelemmel lenni. Voltak már üzlettulajdonosok is, akik javaslatokkal kerestek meg. Sajnos ez elkésett. A terveket úgy kell megvalósítani, ahogy a pályázathoz be lettek nyújtva annak idején.

Befejezésül
     Tulajdonképpen csak ezt a cikket fejezem be, mert napokon belül konkrét képes anyaggal beszámolunk a munkák kezdetéről, és majd többször a folyamat egyes állomásairól.
     Kérdés, hogy van-e olyan új infromáció, amiért érdemes végigböngészni a mellékleteket. Van bizony! Egyrészt ide csatoltuk az érintett terület kiviteli terveinek egy áttekintő összegző változatát. Aki ezt megnyitja, és képernyőn felnagyítja, figyelmesen átnézi, sok olyan momentumra talál majd, ami eddig csak szóbeszéd tárgya volt, de nem volt elérhető. Másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy fontos információkat tartalmaz az ütemzési terv, amelyet ugyancsak itt megnyithatóvá tettünk.
     A képek a történések sorrendjében illusztrálják a leírtakat. A kész terv, a kivitelezői pályázat előtti terepbejárás és a munkaterület átadási értekezlet.

GiK 
.
.
A képre kattintva a terv nagyobb méretben megnyitható pdf-ben
A képre kattintva a terv nagyobb méretben megnyitható pdf-ben
A képre kattintva a terv nagyobb méretben megnyitható pdf-ben A képre kattintva a terv nagyobb méretben megnyitható pdf-ben
A képre kattintva a terv nagyobb méretben megnyitható pdf-ben
A képre kattintva a terv nagyobb méretben megnyitható pdf-ben A képre kattintva a terv nagyobb méretben megnyitható pdf-ben
A képre kattintva a terv nagyobb méretben megnyitható pdf-ben
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-