Hirdetési lehetőség a Hangadóban

Rétság város lapjának Alapító Okiratában foglaltak szerint a terjedelmi lehetőségek figyelembevételével lehetőséget teremt fizetett reklámközlemények megjelentetésére. A közölni kivánt anyagot a tervezett megjelenés előtti hónap 20-ig kell leadni a Hangadó kiadói feladatát ellátó Városi Művelődési Központ és Könyvtárba. Főszerkesztő: Végh József. Amennyiben a leadott szöveg mellett egyedi grafikai igény van, úgy annak közététele is lehetséges, amennyiben a leadáshoz mellékelik a tervezett méretnek megfelelő méretarányú hirdetést. Szöveget Word 6.0 (7.0, 97), grafikát CorelDraw 8.0, (3.0, 5.0 is elfogadható) illetve tif, jpg kép formátumban.

Hirdetési tarifák 2004. március 1-től
 
1/1 oldal (183x255 mm) 12500 Ft
1/2 oldal (183x126 mm) 7500 Ft
1/3 oldal (58x255 vagy 120x126 mm) 3750 Ft 
1/6 oldal (58x126 mm) 3150 Ft 
Címlapon nem lehetséges hirdetés!
Hátlapon nincs felár, viszont a magassági méretek 
1/1, illetve 1/2 oldalnál 12%-al csökkennek.

Lakossági keretes hirdetés 
(maximum 1/12 oldal 58x62 mm) 650 Ft 

Apróhirdetés 
(a Hangadó 2004. júniusában bevezetett akciója keretében) 
100 betűig ingyenes.

A díjak a műveleti költségekkel növekedhetnek, amennyiben a hirdetés leadója az anyagot nem a fent leírt fileformátumok valamelyikében adja át a kiadónak, de az álala meghatározott formához ragaszkodik.

A kiadó a hirdetők által leadott reklámok, közlemények tartalmáért felelősséget nem vállal. Minden jogkövetkezményt a hirdetést közzétevőnek kell viselnie. A nyilvánvalóan jogszabály-, illetve alkotmánysértő hirdetmények közzétételét a kiadó megtagadhatja. Ilyen esetben a megrendelő bárminemű kártérítési igényényének érvényesítését kizárja.

2004. novembertől a Hangadóban való közlésre megrendelt hirdetések megjelennek a www.retsag.hu online oldalain is, a megfelelő rovatban.

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-