A NYOMTATOTT KIADVÁNY IMPRESSZUMA

     Hangadó - Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1000 példányban. ISSN 1216-2914. A lap díjtalan. Kiadja a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2651. Rétság, Rákóczi út 26. Telefon: 35/350-785.  Felelős kiadó: Végh József.  
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság: Faggyas Szabolcs, Girasek Edmond, Horvátné Moldvay Ilona, Karcagi László, Rauscher Gyuláné. Felelős szerkesztő: Végh József. 
Nem kért kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.:24.
     A lapterv Girasek Károly, a tipográfia Góg Katalin munkája. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. Felelős vezető: Pál György.

HANGADÓ AZ INTERNETEN

Az elektronikus változat a nyomtatott újság anyagának felhasználásával készül, kizárólag az abban közölt cikkek válogatásával. A nyomtatott laptól eltrérő irások nem jelennek meg a digitális változatban. Szerkesztő bizottsága megegyezik a nyomtatott kiadással.  Internetes publikáció a papiralapú újság megjelenését követően kb 10 nap múlva olvaható.
Az elektronikus kiadás látvenyterve Girasek Károly munkája.
A feldolgozást Kelemen Ágnes és Girasek Károly végzi.

Az internetes változat nem tartalmazza a hirdetéseket, valamint általában a honlapon másutt is elérhető tartalmakat (helyi rendeletek, programinformációk, stb.)

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-