Gorgyijevka - 1941. július 27.
A dandár történetének sötét napja

A szovjetek elleni hadművelet keretében elvonult rétsági zászlóalj harckocsiegységei 1941. július 27-én estek át a tűzkeresztségen.

     A frontra vezényelt rétsági zászlóalj harckocsi alegységei Gorgyijevkánál ütköztek meg a szovjet csapatokkal. A terep- és az időjárási feltételek nem kedveztek a támadásnak. Az alegységekből közel harmincan meghaltak, többen eltűntek, sokan megsebesültek. 1941 őszén ez a zászlóalj is elhagyta Rétságot, Nyírbátorban alakult belőle meg a 32. Önálló Harckocsi Zászlóalj. A helyére Szegedről vezényelték át a 16. Kerékpáros Zászlóaljat, amely ezzel egy- időben átalakult harckocsi zászlóaljjá.

1942-ben a rétsági alakulatot vegyes harckocsi zászlóaljjá szervezték át, 2-2 nehéz- illetve közepes harckocsi századdal. 1944-ben a zászlóalj mozgósítást hajtott végre,  levonult a Baranya-háromszögbe, majd a felkészülés után részt vett Arad környékén a harcokban.
     1944-ben az alakulat utolsó királyi parancsno ka, Jámbor János alezredes úr szovjet hadifogságba esett, melyből soha többé nem tért vissza.
     1945 és 1950 között a laktanya területén szovjet katonai kórház működött, erről az időszakról az alakulatnak semmilyen adat nem áll rendelkezésére.
     1950-ig kivált a 3. harckocsi század, ebből alakult meg Esztergomban a kiképző Harckocsi Zászlóalj. A század átképzés céljából Németországba települt át, ám a feladat teljesítése kudarcba fulladt. Ezzel be is fejeződött a Rétságon szolgálatot teljesítő Magyar Királyi Honvédség részeinek katonai tevékenysége.
1950-1956

1950 áprilisában Esztergomban megalakult a Páncélos Kiképző Tábor. Az alakulatnál megjelent a T34-es harckocsi és rohamlöveg. Az 1076 fős ezred 1951 októberében átdiszlokált Rétság helyőrségbe. Ezt követően mint Páncélos Kiképző Ezred szerepelt. Az átköltözéssel egyidőben a kiképző ezred elbocsátotta az első itt képzett tiszthelyetteseket.
     A következő években a kiképzendő létszám növekedése   szükségessé 20  tette a bővítéseket. 1955-ben megkezdődött egy tornatermi  épület 20 és egy harckocsijavító-műhely építése. A  folyamatosan  teljesített jó eredmények megszilárdultak, és a kiképzés 1956-ig megfelelően folyt.


<<< Előző fejezet
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-