A rétsági laktanya története 1936-tól 1940-ig

A Magyar Királyi Honvédség fejlesztési és korszerűsítési tervének megfelelően a rétsági laktanya 1936-ra készült el. Még ebben az évben, október 1-jétől a Határbiztosító Osztályparancsnokság alárendeltségébe tartozó 1/1. és 1/2. határbiztosító szárnyat vezényelték az újonnan elkészült helyőrségbe. A laktanya vezetősége a tervezett kiképzés mellett határvédelmi feladatokra készült fel.
Személyi és műszaki állománya ma már megmosolyogtató: 3 puskás század, 1 géppuskás szakasz, 1 árkász raj és egy rádiós távbeszélő csoport tette ki az élőerőt. Az alakulat 9 db golyószóróval, 2 db géppuskával, 1 db aknavetővel és 1 db nehéz puskával rendelkezett.
     1937. október 1-jével a határbiztosító szárny átalakult 1. Vadászzászlóaljjá. 2 géppuskás század, 1 páncéltörő ágyúval felszerelt szakasz, 1 távbeszélő szakasz, 1 aknavető szakasz és a nehéz puskás szakasz alkották a zászlóaljat. A kiképzési feladatok között ekkor már fontos helyet kapott a kommandós tevékenységre való felkészítés és a gyorsan történő alkalmazás.
     1939. január 23-ával az 1. Vadászzászlóalj felállította az 1. Gépkocsizó Lövész Zászlóaljat, és Budapestre került. Helyére, a rétsági laktanyába a 2. Kerékpáros Zászlóalj diszlokált át 11. Kerékpáros Zászlóalj hadrendi megnevezéssel, és Gróf Leiningen Westerburg Károly aradi vértanú nevét viselte.


     1939-ben megjelentek Rétságon az első harckocsik. Ekkor erősítették meg ugyanis a zászlóaljat egy harckocsi szakasszal, amely hat darab, Ansaldo típusú járműből állt.

1940-től 1950-ig

1940. október 1-jével kezdődően tervezték azt az átalakítást, mely során a kerékpáros zászlóalj fokozatosan harckocsi zászlóaljjá alakult volna át. Az átfegyverzés azonban csak részlegesen sikerült, s így jelent meg a hadrendben a 11. Kerékpáros (Harckocsi) Zászlóalj. ĺgy az alakulat ebben a felállásban vonult el a frontra. A későbbi átszervezések során a zászlóalj 1. és 2. századát magyar gyártmányú, Toldi típusú harckocsikkal szerelték fel.


<<< Előző fejezet
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-