Rétsági  Általános Iskola
Tanárok munkatársak - régen és ma


Ezen az oldalon iskolánk tanári karát és egykori pedagógusait, munkatársait soroljuk fel. A lap feltöltéséhez az adatgyűjtés folyamatban van. Kérjük látogasson vissza később, amikor már bővebb anyaggal feltöltött oldalt talál.

A 2011/12 tanév  iskolai dolgozói és a beosztásuk
 
Igazgató: Borosné Gellai Katalin 35/550-138
Igazgató-helyettes: Pelle Margit 35/550-139
Tagintézmény-vezető Ivanics Andrásné 35/550-144
Iskolatitikár: Rózsa Zoltánné Tel./fax: 35/350-418


Pedagógusaink:
 

1 Bálint Magdolna ált. iskolai tanító, népműv. szakkoll., szakvizsgázott ped. – fejlesztő tanító szak
2 Bánkuti Éva ált. iskolai tanár, magyar – történelem szak
3 Bánkuti Károly általános iskolai tanár, biológia – technika szak
4 Barnuczné Földi Judit ált. isk. tanító, orosz szakkoll., szakvizsgázott ped. – tanügyigazgatási szakértő
5 Belovai Gabriella ált. isk. tanár, matematika – technika szak, szakvizsgázott közoktatási vezető
6 Belovainé Nacsa Henriett általános iskolai tanító, honismereti szakkollégium
7 Borosné Gellai Katalin  magyar-orosz szakos ált.isk.tanár, középiskolai angol irodalom és nyelvszakos tanár, szakvizsgázott ped. – közoktatási vezető
8 Csillag Mária  gyógypedagógus, szociálpedagógus
9 Doknár Istvánné általános iskolai tanító, rajz szakkollégium
10 Ivanics Andrásné általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
11 Ivanicsné Hugyecz Mária általános iskolai tanító, szlovák nemzetiségi tanító
12 Kaszásné Kovács Gabriella  általános iskolai tanító és német szakos nyelvtanár
13 Kapcsosné Varga Zsuzsanna általános iskolai tanár, angol nyelvtanár – fizika szak
14 Kovácsné Nagy Erzsébet középiskolai tanár, orosz nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom szak
15 Lami Annamária ált. isk. tanító, népműv. szakkoll., német nyelvi műveltségi terület
16 Löffler Jánosné általános iskolai tanító, rajz szakkollégium
17 Majer Szilvia általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom – ének– zene szak
18 Mártonné Vásárhelyi Erika általános iskolai tanár, matematika – kémia szak
19 Munkácsi Mónika általános iskolai tanító, angol idegen nyelvi műveltségi terület
20 Dr. Némethné Rasztoka Éva általános iskolai tanár, történelem - orosz-
német nelvtanár
21 Óváriné Szita Zsuzsanna általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium
22 Partos Gáborné általános iskolai tanár, földrajz – testnevelés szak
23 Pelle Margit általános iskolai tanító, közművelődés szakkollégium
24 Szikoráné Tóth Anna általános iskolai tanító, népművelés szakkollégium 
25 Tomek Istvánné  ált. isk. tanító, népműv. szakkoll., szakvizsgázott ped. – fejlesztő tanító szak
26 Zsemba Józsefné ált. iskolai tanár, biológia – mezőgazdasági ismeretek  és gyak. szak
Dovák B. József  általános iskolai tanár, rajz óraadó
Polka István általános iskolai tanár, fizika óraadó
Unatényi Tamás ált. isk. tanár, szám.techn. óraadó
Hámori Imréné óvodapedagógus, tánc és dráma óraadó

Archívum
Oldalunk tanárlistája a 2010/2011 tanévben >>>
Oldalunk tanárlistája a 2007/2008 tanévben >>>
Oldalunk tanárlistája a 2006/2007 tanévben >>>
Régebbi oktatók, munkatársak iskolánkban
Mogyoró Imre, a gyémántdiplomás pedagógus. Portréfilm az RTV műsorában >>>
Egy gyémántdiplomás pedagógus - Hangadó 2005. augusztus >>>
Listánk nem teljes! Tekintve, hogy nem áll rendelkezésünkre tökéletes archívum és iratok minden valamikori tanár feltüntetésére, az olvasó segítségét is kérjük. Ha tud olyan kollégáról, akik nem szerepelnek a listán, kérjük írják meg a webmesternek nevét, azt az időszakot amikor Rétságon (tagiskoláinkban Bánkon, Tolmácson) tanítottak és a ismert, hogy milyen szakot oktattak. Az adatok kiegészítését megköszönjük, hiszen így tudjuk minél eljesebbé tenni a történeti áttekintést.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-