Átadták a Járóbeteg-szakellátó Központot
-
Már a nyár folyamán beszámoltunk arról, hogy befejezéséhez közeledett a Rétsági Járóbeteg-szakellátó Központ épületének minden munkálata. Ezt követően indultak a felszerelés, bútorozás tennivalói, a tájékoztató táblák elhelyezése, az informatikai hálózat kiépítése, tobábbá komoly értéket képviselő orvostechnológiai, diagnosztikai berendezések beszerzése, beszerelése.
      November 30-án már az így kompletté tett épület átadására került sor. Egész pontos megfogalmazás szerint a projektzáró átadás volt ez az alkalom, hiszen a pályázati támogatási megállapodás szerint ezen időpontig kellett megfelelni a létesítéssel vállalt kötelezettségeknek. Mint ismeretes a TIOP-2.1.2 pályázat keretében létesült az intézmény. Az országban 15 helyen megvalósuló hasonló fejlesztés a kórházhiányos térségek egészségügyi ellátását szolgálják. Rétság a több mint egymilliárdos beruházáshoz 912 302 313 Ft uniós forrást is tartalmazó állami támogatást nyert. 
      Az épületben 19 féle szakellátás kap helyet. Olyan szakrendelések is, amelyek eddig nem voltak elérhetők a kistérségben. Ugyancsak megvalósul a 6 ágyas nappali kórház. A város a jelenlegi több épületben működő háziorvosi, szakorvosi és egyéb szolgáltatásokat is az új épületbe tervezi áthelyezni, így a betegek minden ellátást egy helyen találhatnak meg. A projekt közvetlen célja 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában, otthoni szakápolással kiegészítetten működő közfinanszírozott járóbeteg szakellátás nyújtására alkalmas infrastruktúra megteremtése.
      Az infrastruktúra megteremtődött, a projekt befejeződött. Ez alkalomból tartott ünnepségen adták át a létesítményt, melyet a nagyszámú résztvevő mellett igen nagy sajtóérdeklődés is követett.
      A rendezvényen Pekáryné Mindszenti Csilla szavalata után Mezőfi Zoltán, Rétság város polgármestere mondott köszöntőt. Beszédében kitért arra, hogy a városnak ezt a pályázati lehetőséget nem lehetett kihagyni. Elmondta továbbá, hogy voltak gondok, amelyet sikeresen megoldottak, és néha negatív megjegyzések, megnyilvánulások ellenére is elkészült a szakellátó központ. Elmondta továbbá, hogy a tényleges működés beindításához még számtalan tennivaló van. Ennek okán, amikor már beteget is fogadhat a létesítmény 2011 márciusára tehető.
      Az ünnepi beszéd után Bugarszki Miklós intézményvezetővel, Balogh Péter (a Nonprofit Kft ügyvezetőjével együtt) aláírták az intézmény avatásáról készült díszoklevelet, majd átvágták a nemzetiszínű szalagot. A polgármester ezt követően jelképesen átadta az intézmény kulcsát Bugarszki Miklósnak aki a továbbiakban igazgató-ügyvezetőként üzemeltetni, működtetni fogja a központot.
      Miközben a Balogh Péter végigkalauzolta a látogatókat az épületen, bemutatva a berendezett rendelőket, az értekes orvostechnológiai eszközöket, az emeleti tanácskozó teremben Mezőfi Zoltán és Bugarszki Miklós tartott sajtótájékoztatót, ahol az újságírók kérdéseikre is választ kaptak. (A hivatalosan kiadott sajtóanyag az alul lévő linken is elérhető.)
      A rendezvény befejezéseképpen a művelődési központ méltó módon feldíszített aulájában várták a meghívottakat állófogadásra, ahol kulturális műsorblokk, és a büféasztal is lehetőséget teremtett a kötetlen beszélgetésre, a megjelent építők, orovosok, polgármesterek, és más vendégek között. A vetítőernyőn egy tájéjoztató prezentáció forgott, és az építés fázisainak képei emlékeztettek az elmúlt esztendő történéseire.
      Bugarszki Miklós intézményvezető mondott köszöntőt. Beszédében kitért arra, hogy az ellátás javulásához a feltételek adottak lesznek. Arra kérte a térség orvosait, polgármestereit, intézményvezetőit, segítsenek abban, hogy a betegek minél jobb informálásával a térség lakói egészségügyi gondjaik orvoslására elsősorban ezt az intézményt keressék fel.
     A kulturális műsorblokkban Lengyelné Zsoldos Emőke hárfaművész, Havasréti Pál népzenei előadóművész,  és Kozák Katalin népdalénekes lépett fel. A kivitelező cég vezetője, Mihály Gyula is köszöntötte a megjelenteket, és sikeresnek mondta tevékenységüket, amellyel 10 hónap alatt befejezték az építési munkálatokat. Ez alkalomból ajándokot is átadott a polgármesternek, az ügyvezetőnek, és a nonprofit Kft munkatársának.
      Mezőfi Zoltán pohárköszöntőjében végül pár mondatban összefoglalta a nap eseményeit, és mindenkinek jó étvágyat és kellemes időtöltést kívánt. Mint jeleztük ez az alkalom valódi fóruma volt a különféle szakemberek eszmecseréjének, egyeztetéseknek, és a kötetlen forma adta kellemes lehetőség mellett valószínűleg születtek is megoldások a jövőbeni együttműködésre.
      Az alábbi képek az ünnepi esemény fontosabb pillanatait örökítik meg.
RJK - Sajtószolgálat 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-