Olvasószolgálat


45000 kötetes könyvtárunk a könyvhöz köthető minden szolgáltatás teljes kínálatával várja olvasóit. Gazdag kézikönyvtára, s a folyóirat-olvasó helybeni informálódásra nyújt lehetőséget. Az állománygyarapításnál a legújabb információhordozók beszerzésére törekszünk. Könyvtárközi kölcsönzéssel segítünk azoknak, kik helyben nem található könyveket szeretnének áttanulmányozni. Népszerű, gyakran igénybe vett szolgáltatásaink közé tartozik az internet-használat – az eMagyarország hálózat részeként - , a faxolás és a fénymásolás.


Jó színvonalú kézikönyvtárunk 3000 kötetet kínál

Egy világszínvonalú adatbázis : az EBSCO
Az átlagoson felül könyvtárunk Internet-használói olyan adatbázisokhoz is hozzájuthatnak ingyenesen, mint az angol nyelvű amerikai EBSCO adatbázis, mely magában foglalja a világ legnagyobb tudományos, multidiszciplináris, teljes szövegű adatbázisát. A folyóirat-gyűjteménye tartalmazza a humán és társadalomtudományok, oktatás, műszaki tudományok, informatika, fizika, kémia, orvostudomány területeinek, több mint 7 500 folyóirat cikkének referátumait, 3000-nél több folyóirat teljes szövegével. Az adatbázis üzleti profilú része, 4 110 üzleti folyóirat cikkeit tartalmazza. A könyvtárak részére készült külön adatforrásban 2000 általános jellegű cikk található meg, 96 600 életrajz, 76 000 dokumentum teljes szövege, valamint egy képgyűjtemény 116 000 fényképpel, térképpel és zászlóval. Olvasható e hírforrásban 23 amerikai és nemzetközi napilap teljes tartalma, 600 folyóirat teljes szövege az orvostudományi területéről, 4 600 kurrens bio-orvosi folyóirat cikkei az orvostudomány, a fogászat, beteggondozás, állatorvostudomány területéről, és az amerikai országos pedagógiai információs rendszer 2 200 tömörítvénye, s ráadásul közel 1000 oktatással kapcsolatos folyóiratnak a teljes anyaga.
A lehetőséget intézményünk a NKÖM pályázatán nyerte el.

EU-sziget a könyvtárban
A könyvtárban a KÜM és a MEH Közkönyvtári Programja segítségével egy külön gyűjteményt alakítottunk ki az EU-t bemutató kiadványokból. A gyűjtemény folyamatos bővítésére törekszünk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt könyvtárunkban!


Hat számítógép áll az internetezni kívánók rendelkezésére

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-