Gyűjteményeink

A könyvtárban több állománycsoport szolgálja az információszerző olvasó igényeit. Ezen az oldalon ezeket a gyűjteményeket mutatjuk be részletes leiráukkal. 

Állományunk számadatokkal (2007. március 31-i adatok)

Könyv 
41613
Bekötött folyóirat 
76
Hanglemez 
1199
Magnókazetta 
907
Zenei CD 
195
CD-ROM 
140
Videodokumentum 
152
Diapozitív 
39
Térkép 
233
Összesen: 
44554

A könyvtárunk állományából hiányzó műveket más, nagyobb, illetve speciális gyűjtőkörű könyvtárakból szerezzük be olvasóinknak könyvtárközi kölcsönzéssel.


HELYBEN HASZNÁLHATÓ DOKUMENTUMOK

Kézikönyvek 
Minden látogató által használható ez a részleg!

Helyben használhatók a legfontosabb kézikönyvek: általános enciklopédiák és lexikonok, címtárak, adattárak, évkönyvek, jogszabálygyűjtemények, a különböző tudományágak alapvető összefoglaló művei, lexikonai, atlaszok, az egyes szakmák kézikönyvei, az iparágak történetét feldolgozó munkák ugyanúgy, mint a világnyelvek nagyszótárai, a turizmus által leginkább érintett belföldi tájegységek és külföldi országok átfogó útikönyvei, autótérképei és turistatérképei. A könyvek CD-mellékleteit a könyvtárostól kell kérni. Nagyságrendje meghaladja a 4500 kötetet. A megtekintett könyveket az asztalokon kell hagyni! Ezek a dokumentumok nem kölcsönözhetőek, de szükség szerint fénymásolat készíthető róluk.
Helytörténeti különgyűjtemény
Mindenki számára, szigorúan csak helyben használható állományunk helyismereti része!
E gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése, a kutatómunka támogatása, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása a város polgáraiban. 
A gyűjteményben található anyagok nem kölcsönözhetőek, de fénymásolási lehetőséget biztosítunk a kutatók, az érdeklődők számára. Kiemelt gyűjteményünkben megtalálhatóak mindazok a dokumentumok (könyvek, folyóiratok, cikkgyűjtemények, térképek, fényképek, dolgozatok.), melyek Rétságra és Nógrád megyére vonatkozóan információt hordoznak. Időbeli határokat nem vonunk meg sem a tárgyidőt, sem a kiadvány megjelenési idejét illetően: a város egész múltjára, jelenére és jövőjére vonatkozó művek gyarapítását egyaránt feladatunknak tekintjük. 
Gyűjtőkörünkbe tartozik: 
 • A Rétságon született és a város életében jelentős szerepet játszó személyek életével, munkásságával kapcsolatos kiadványok;
 • Helyi vonatkozású művek kézirata, pl. dolgozatok, amelyek nem levéltári anyagok;
 • Válogatva gyűjtjük Nógrád megye fontosabb helyismereti vonatkozású anyagát;
 • Gyűjtjük a városról és környékéről készített képeket, képeslapokat, térképeket;
 • Teljes körűen gyűjtjük a helyi sajtó termékeit, valamint teljességre törekedve az országos periodikákban megjelenő rétsági vonatkozású cikkeket, híradásokat. Mindezen anyagok feltárása és megőrzése 2003. évtől számítógépes formában történik.
 • Folyóiratrészleg
  Látogatóink 49 féle újságból, hetilapból, folyóiratból tájékozódhatnak és juthatnak a legfrissebb információkhoz. A folyóiratok régebbi számait a folyóirat-olvasóban, illetve a raktárban őrizzük. Kérje a könyvtáros segítségét! A tárgyév folyóiratai szabadpolcon találhatók. 
  Hangtár
  A hangtár anyaga csak helyben használható. Részlegünk szolgáltatásait érvényes könyvtári tagsággal rendelkező beiratkozott olvasó veheti igénybe. Gyűjteményünkben 1199 db bakelitlemez, 907 db hangkazetta, 195 db zenei CD található. A hangtárunkban, legnagyobb számban komolyzenei lemezek, ill. népzenei, jazz, és irodalmi lemezek, tematikus összeállítások találhatók. A kívánt mű a betűrendes- és témakatalógusból kiválasztható és a könyvtáros segítségével meghallgatható. A hanglemez és magnókazetta állományunk az utóbbi időkben nem gyarapodik, helyét felváltja a CD lemez.
  Videotár
  Video állományunk (132 db) — magyar filmek, tananyaghoz kapcsolódó kötelező olvasmányok, gyermek- és ifjúsági-, külföldi-, rajz-, mese- és ismeretterjesztő filmek — minden korosztály igényét kielégítik. Az olvasóink csak helyben nézhetik meg a kiválasztott kazettát!
  Elektronikus dokumentumok
  Folyamatosan gyarapszik az ismeretterjesztő, multimédiás CD-ROM-ok választéka, valamint néhány CD-ROM adatbázis is rendelkezésre áll a szakirodalmi kutatáshoz, anyaggyűjtéshez. Állományunkban 140 db CD-ROM, 20 DVD és 195 zenei CD található. A CD-k kölcsönzésére nincs lehetőség, de számítógépeinken minden olvasó használhatja! Kérje a könyvtáros segítségét! 

  KÖLCSÖNÖZHETŐ DOKUMENTUMOK

  Felnőtt kölcsönző

  A felnőtt szép- és szakirodalmat a látogatók - a szabadpolcon elhelyezett könyvállományunkban -, önállóan és könyvtárosaink, valamint a katalógusok segítségével igazodhatnak el. A szépirodalom szerző, ill. cím szerinti betűrendben, a tudományos és ismeretterjesztő irodalom témák szerint csoportosítva található meg. A polcsorokon az eligazodást, táblák mutatják.
  A költészet, az idegen nyelvű könyvek és a lektűr irodalmat kedvelők külön polcokon találják meg a keresett műveket. (Ezt a katalóguslapokon is jelöljük.)
  A felnőtt kölcsönzőben fellelhető mintegy 28 ezer kötet folyamatosan frissül új könyvekkel, amelyeket külön polcon helyeztünk el.


  A szépirodalmi alkotások vonatkozásában teljességre törekvően gyűjtjük a klasszikus magyar irodalmat, s igényes válogatást igyekszünk nyújtani az értékes kortárs magyar irodalom terméséből. A külföldi klasszikus írók alkotásait is megközelítő teljességgel törekszünk beszerezni magyar fordításban. Az olvasók igényeit figyelembe véve válogatunk a kortárs külföldi írók, költők magyar nyelvre fordított műveiből, valamint a szórakoztató, bestseller irodalom műfajai közül (fantasy, krimi, romantikus, stb.).

  A szakkönyvek közül gyűjtjük a különböző tudományágakra vonatkozó átfogó tudományos műveket és ismeretterjesztő irodalmat, az egyes szakmák alapvető szakkönyveit, az önképzést, állampolgári tájékozódást, valamint a kikapcsolódást, hobbi tevékenységeket szolgáló műveket (barkácsolás, kertészkedés, lakberendezés, szakácskönyvek stb.).
  Az ismeretterjesztő művek az alábbi csoportok szerint vannak elrendezve:

  0:  általános művek (művelődés, enciklopédiák)
  1:  filozófia, pszichológia
  2:  vallás
  3:  társadalom, politika, gazdaság, nevelés, oktatás
  5:  természettudományok (környezetvédelem, matematika, csillagászatfizika, kémia, biológia)
  6:  alkalmazott tudományok (orvostudomány, műszaki tudományok, gasztronómia, vállalatvezetés, számítástechnika, ipar)
  7: művészetek, játék, sport
  8: nyelvészet, irodalom, irodalomtudomány
  9: földrajz, életrajz, történelem

  EU-Sziget - Európai Uniós kiadványgyűjtemény
  A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 2003-ban pályázatot hirdetett meg városi és községi könyvtáraknak - a Magyarország Európai Uniós csatlakozását előkészítő közvélemény-felkészítési program keretében - a témával kapcsolatos kiadványgyűjtemény kialakítására. 
  A pályázati támogatásból az Európai Unióval kapcsolatos kiadványokat vásároltunk, melyeket különgyűjteményként helyeztünk el a városi könyvtár közhasznú információs övezetében. Már meglevő dokumentumainkat is ide csoportosítottuk át (könyvek, CD-ROM-ok, videokazetták, szórólapok és egyéb tájékoztató kiadványok stb.), ahol kulturált környezetben biztosítjuk a helyben használatot, ill. egyes kiadványokat kölcsönzünk is. Az Európai Uniós kiadványgyűjtemény - amelyet a folyamatosan gyarapítunk és fejlesztünk - a helyi és a városkörnyéki lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozók tájékoztatását, információkkal való ellátását szolgálja. 

  Gyermek szép- és ismeretterjesztő irodalom
   Könyvtárunk szeretettel vár minden gyereket! Állományunkból – több mint 6500 kötet – te is kedvedre válogathatsz a katalógus vagy a könyvtáros segítségével. Ha önállóan válogatsz, a tájékoztató táblák segítenek eligazodni a polcok között. Ne feledd az őrjegyet használni!
   Ismeretterjesztő könyveink és CD-ROM-ok segítségével ismerkedhetsz a természettel, tudományokkal, nyelvekkel, történelemmel.
   A jobb eligazodás érdekében – a könyvek tartalmuk szerint - csoportokat alakítottunk ki. A csoportokat színcsíkokkal és egyéb betűjelekkel különböztettük meg egymástól. Ezek a katalóguson és a polcokon is megtalálhatóak.
   Milyen nagy csoportokat találsz?
   • Képeskönyvek – az olvasni még nem tudó vagy most tanulóknak
   • Mesekönyvek – a már jól olvasóknak
   • Versek – minden gyermeknek
   • Gyerekekről szóló történetek – főhősei a gyermekek, akikkel különböző események történnek
   • Kalandos és történelmi regények – pergő események, történelmileg hű témák jellemzik ezeket az alkotásokat
   • Neves személyiségek életéről szóló művek – életrajzokról olvashattok akár regényes formában is
   • Ismeretterjesztő könyvek – kicsik és nagyok, téma szerinti csoportosításban válogathatnak érdeklődésüknek megfelelően
   • Sorozatok – régi és új sorozatok találhatók különböző témákban
   A nagyobb csoportokon belül szigorú raktári rend van, amit a "raktári jelzet" jelez - ezeket a könyvek gerincén is megtalálod!
   Sok és érdekes könyv vár rád a könyvtárban! 
  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-