Könyvtárunk szolgáltatásai
Kölcsönzés: csak beiratkozott olvasók részére.
A beiratkozási díj: 2007-ben minimum 500,- Ft
16 éven felüli diákok 2007-ben 300,- Ft
Beiratkozási díj megfizetése alól mentesülnek:
· 16 éven aluliak

· rétsági önkormányzati és intézményi dolgozók
· rétsági képviselő-testületi tagok
· könyvtárak, levéltárak, muzeális intézmények dolgozói
· 70 éven felüliek
· pedagógusigazolványt felmutatók
A kölcsönözhető dokumentumok száma:
14 éven aluliaknak  maximum 3 db
14 éven felülieknek maximum 10db
Könyvtárközi kölcsönzés: 
lehetőségünk van a kért dokumentumokat más könyvtáraktól is beszerezni, amennyiben az igényelt mű nem található meg intézményünkben.
Beiratkozási díj befizetése nélkül igénybe veheti az alábbi szolgáltatásainkat:
Könyvtárlátogatás: 
minden látogatót szívesen látunk, aki csak időtöltés céljából keres fel bennünket.
Helybenolvasás: 
A kézikönyv- és helyismereti részlegünk valamint a folyóirat rész mindenki számára rendelkezésre áll. 5 országos és 1 megyei napilap, valamint 49 egyéb képes és ismeretterjesztő folyóiratot lehet átböngészni ezen a helyen. Helyismereti anyagaink gyűjtését kiterjesztettük dolgozatok, szakdolgozatok, előadások szövegeinek gyűjtésére is. Az olvasótérben lehetőséget biztosítunk a tanulásra és olvasásra.
Katalógusok használata: 
Rendelkezésre áll az olvasók részére egy betűrendes katalógus, melyből bárki megtudhatja, hogy egy adott mű könyvtárunkban megvan-e, egy adott szerzőnek milyen művei találhatók meg nálunk és egy adott témában milyen irodalom áll rendelkezésre.
Információ a könyvtárról és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól: 
Minden látogatónk tájékozódhat könyvtárunk szolgáltatásairól, a magyar könyvtári rendszer felépítéséről és azok szolgáltatásairól.
 
Fénymásolás:
Vállalunk kicsinyítést, nagyítást, saját állományunk dokumentumaiból és hozott, idegen anyagból is. A4-es oldal 40,-Ft  A3-as oldal 80,-Ft 
Fax küldése: 
a világ bármely tájára, az első oldal 350,- Ft, minden további 150,- Ft.
Számítógéphasználat: 
6 db számítógép áll látogatóink szolgálatára, melyen használni lehet a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat is 200,-Ft/óra díj ellenében. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a szakdolgozatot készítők, akik Rétságról és Rétság közeli térségéről választják témájukat, ingyenesen vehetik igénybe intézményünk fénymásolási, számítógép- és Internet-használati lehetőségeinket azzal a feltétellel, hogy a szakdolgozat elkészítése után számunkra azt digitalizált formában gyűjteményünk rendelkezésére bocsátja.
CD-k, CD ROM-ok használata: 
Zenei CD-k és ismeretterjesztő-, nyelvi-, lexikonjellegű és tudományos CD ROM-ok használatát helyben, térítési díj nélkül biztosítjuk.
Internet elérése: 
A világhálóra való jutáshoz 6 db számítógép áll rendelkezésre, 200,-Ft/óra ellenében.
 
Európa Uniós adatbázis a Könyvtárban
Közeledik az unióhoz való csatlakozás időpontja. Művelődési központunk könyvtára egy korábbi pályázati lehetőség segítségével egy külön gyűjteményt alakított ki az uniót bemutató kiadványokból. Szeretettel várunk minden érdeklődőt könyvtárunkban, hol nem csupán az említett kiadványokból, hanem az internetes adatbázisokból is friss információk nyerhetők.

 
EBSCO
Az átlagoson felül könyvtárunk Internet-használói olyan adatbázisokhoz is hozzájuthatnak ingyenesen, mint az angol nyelvű amerikai EBSCO adatbázis, mely magában foglalja a világ legnagyobb tudományos, multidiszciplináris, teljes szövegű adatbázisát. A folyóirat-gyűjteménye tartalmazza a humán és társadalomtudományok, oktatás, műszaki tudományok, informatika, fizika, kémia, orvostudomány területeinek, több mint 7 500 folyóirat cikkének referátumait, 3000-nél több folyóirat teljes szövegével. Az adatbázis üzleti profilú része, 4 110 üzleti folyóirat cikkeit tartalmazza.  A könyvtárak részére készült külön adatforrásban 2000 általános jellegű cikk található meg, 96 600 életrajz, 76 000 dokumentum teljes szövege, valamint egy képgyűjtemény 116 000 fényképpel, térképpel és zászlóval. Olvasható e hírforrásban 23 amerikai és nemzetközi napilap teljes tartalma, 600 folyóirat teljes szövege az orvostudományi területéről, 4 600 kurrens bio-orvosi folyóirat cikkei az orvostudomány, a fogászat, beteggondozás, állatorvostudomány területéről, és az amerikai országos pedagógiai információs rendszer 2 200 tömörítvénye, s ráadásul közel 1000 oktatással kapcsolatos folyóiratnak a teljes anyaga.

A lehetőséget intézményünk a NKÖM pályázatán nyerte el.
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-