Spangár díj és Antológia - negyedszer

-
Történt éppen 5 évvel ezelőtt egy emelkedett hangulatú bensőséges költészet napi ünnepség után, hogy néhány lelkes fiatal felvetette a művelődési központ igazgatójának; mi lenne, ha alakítanának egy irodalmi kört. Habár az elképzelés még csak körvonalakban vázolódott, az intézmény vezetője - mint minden kezdeményezést - felkarolta és segítette a csoport létrejöttét. A rövidesen megszerveződött irodalmárok együttese Spangár Andrást választotta névadóul. Megfogalmazták, hogy a tagjai évente adjanak ki egy antológiát. Így is történt. Egy évre rá a költészet napján bemutatták az első könyvet.
     Ma pedig a művelődési központban József Attila születésnapján, a költészet ünnepén a 4. kötet került átadásra az olvasók részére. Persze a kör aktív életet élt, nem volt hijján az alkotásoknak, de az ötleteknek sem. Így határozták el, hogy egy művészien tervezett plakettal jutalmazzák az abban az évben legkiemelkedőbb alkotót. Megszületett a Spangár díj ötlete, és a plakett Dovák B. József művésztanár tűzzománc alkotása. A csoport tevékenysége tovább gazdagodott, ebben az évben már az antológia mellett egy szerző önálló művét is bemutatták, sőt az új kiadásról kellett tárgyalni az intézmény vezetőjének, mert az összes példányt szétkapkodták. Ugyancsak a kör lelkes tagjának ötletére épülve 2006 januárjától önálló irodalmi művészeti folyóirattal jelentkeznek minden hónapban, Karaffa Gyula szerkesztésében. Ez a Börzsönyi Helikon, mely igen nagy ismertséget ért el, és öregbítette az alkotók és a város irodalmi hírnevét.
     A mai ünnepségen Varga Nándorné könyvtár vezető és Végh József művelődési központ igazgató bevezető szavai után Dobai Szabolcs és Hugyecz Ádám hegedűjátéka és Németh Edina éneke teremtette meg azt a hangulatot, ami egy ilyen művészeti esemény elengedhetetlen része. Nagy várakozás előzte meg a díj átadását. Vajon ki kapja 6-ként és 7-ként a plakettben megtestesülő elismerést. Igen, már 6. és 7. díszbobozba zárt elismerő cím került átadásra, mert időközben oly nagy számú és oly magas színvonalú alkotás érkezett a kör pályázatára, hogy a bírálók külön a prózai és a vers kategóriában is dijazást javasoltak.
     Hogy ne szaporítsam a szót, ebben az évben a prózai kategória díjazottja Szávai Attila rétsági alkotó, a vers kategóriában pedig ez esztendőben legjobbnak itélték Pogány Zoltánt, aki a szlovákiai Rozsnyó melletti Szádalmásról küldte pályámunkáját, de mint megtudtuk portálunkon keresztül eddig is figyelemmel kisérte a rétsági irodalmi életet. Mindkét dijazottnak szívből gratulálunk!
     A közel 100 oldalas ezévi kötetbe természetesen nem csak az ő műveik kerültek. További 23 szerző beküldött pályázatát tartotta publikálásra érettnek a zsüri - hozzátéve, hogy ha terjedelmi korlátok nem szorítanák a kiadót, több irás is közönség elé kerülhetett volna lapjain. A válogatás 37 szerző mintegy 100 művéből történt. Azért ilyen "kevésből" mert az előzé évi tapasztalatok alapján - amikor közel 1000 alkotás érkezett - a kiírók egy-egy szerzőtől maximum 3 művet fogadtak el. Érkeztek így is pályázatok bőven, az említett Szlovákián kívül még Hollyvood-ból is borítékot hozott a postás. Immár hagyomány, hogy a kiadványt a társművészetek művelői, a Rétsági Fotokör tagjai által készített képek gazdagítják.
     Az est során rétsági fiatalok, alkotók és előadók mintegy élő illusztrációját mutatták be a gyűjteménynek. Minden szerzőtől elhangzott egy egy mű, vagy egy idézet. Említsük meg a közreműködőket név szerint is: A már bemutatott Dobai Szabolcs, Hugyecz Ádám és Németh Edinán kívül művészi előadásukkal emelték a rendezvény "fényét": Tinnyei Brigitta, Szikoráné Tóth Anna, Majnik Tamás, Pekáryné Mindszety Csilla, Szunyogh Pál, Németh Roland, Hvizsgyalka Mónika, Varga Nándorné és Szájbely Zsolt.
     Fényképfelvételeink a rendezvényt dokumentálják. Itt tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a könyv 500 Ft-os áron megvásárolható a művelődési központban, illetve a könyvtárban. (Néhány példány még akad az előző évi számokból is.) 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-