Rétsági Rendőrkapitányság


VEZETŐ, CÍMADATOK

Vezető neve:
Ferencsik Raymond alezredes
Beosztása:
rendőrkapitány
Cím:
2651 Rétság, Rákóczi út 8-10.
Postacím:
2651. Rétság Pf.: 1.
Telefon:
06-35/350-144
Telefax:
E-mail:
Vezetői telefon:
06-35/350-646
Vezetői fogadóóra:
Minden hónap első péntekje 09.00-től 14.00-ig
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 07.30-12.00, 13.00-16.00
Kedd: 07.30-12.00
Szerda: 07.30-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 07.30-13.00
FELADAT- ÉS HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉGI TERÜLET
Alsópetény; Bánk; Berkenye; Borsosberény; Diósjenő; Felsőpetény; Horpács; Keszeg; Kétbodony; Kisecset; Legénd; Nagyoroszi; Nézsa; Nógrád; Nógrádsáp; Nőtincs; Ősagárd; Pusztaberki; Rétság; Romhány; Szátok; Szendehely; Szente; Tereske; Tolmács

 
MŰKÖDÉSI TERÜLET, KÖZBIZTONSÁG- ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG HELYZETE
A Rétsági Rendőrkapitányág 435 km2 kiterjedésű illetékességi területéhez 25 település tartozik, ezen belül 1 város és 24 község. Jellemző az aprófalvas településszerkezet, ahol a lakosság száma 120 és 3000 fő között változik, a körzet lakónépessége 24.967 fő. 
A város maga is kicsi, itt él a hozzávetőleg 3000 fő kb. 1000 lakásban. Rétság jellegzetessége még – amely esetenként az adatgyűjtő, bűnügyi felderítő munkát is nehezíti -, hogy a jelenlegi lakosság korábban a környező falvakban élt, onnan települtek be és még nem alakultak ki a lokálpatriotizmus olyan kedvező jegyei, mint szoros baráti és lakóközösségi kapcsolatok, a közös programokon való részvétel és egyáltalán az azok iránti igény. Ugyancsak negatívan befolyásolja ezt a helyzetet, hogy a letelepült ipari üzemekben dolgozók közül többen városunkban laknak albérletben, de nem érzik magukénak a település problémáit.
Az utóbbi években Rétságon folyamatos, dinamikus gazdasági fejlődésnek lehettünk tanúi. 5 nagyvállalat és 4 kisebb cég, összesen 1500 fő részére biztosít munkalehetőséget, bár 2003-ban kisebb mérvű létszámleépítések történtek. 
A foglalkoztatási viszonyokat ez kissé rontotta. A munkanélküliségi ráta az év folyamán 8 – 9 % között változott, 2003. decemberében 9,12 % volt, ami a 2002. év végén regisztrált 8.39 %-hoz képest növekedés, de megyei szinten még mindig a legjobb, a megyei átlag 14,3 %
A kis lélekszámú falvakban tovább növekszik azok aránya, akik elsősorban Budapestről és Pest megyéből telepednek le véglegesen, a hétvégi házak tulajdonosai közül is egyre többen válnak állandó lakossá, ők túlnyomó részben nyugdíjasok. Talán ennek is köszönhető, hogy csökkent a hétvégi házak vonatkozásában a vagyon elleni bűncselekmények száma.
Májustól októberig jelentős az idegenforgalom, mely főleg Bánk, Diósjenő, Nógrád és Kétbodony községek vikendtelepeit érinti.
A hétvégi házak száma összesen mintegy 1400 db..
Jellemző még az un. "hétvégi turizmus" és fellendülőben van a falusi turizmus is.
Az ilyen formában pihenni vágyók számára állandó és szezonálisan működő szálláshelyek ( motelek, kempingek, panziók ), illetve magánlakások, vagy külön erre a célra kialakított és a falusi jelleget megőrzött szobák állnak rendelkezésre.
A turisták által leginkább látogatott helyek: a Börzsöny-hegység, a nógrádi várrom, a bánki, a diósjenői és a nőtincsi tó.
Budapest és a Szlovák Köztársaság határának közelsége miatt jelentős az átmenő forgalom, amely főleg a 2-es számú nemzetközi főútvonalra koncentrálódik.
 
2003. évben az ismertté vált bűncselekmények számának nagyfokú csökkenését tapasztaltuk. 
Fő célkitűzésünk az állampolgárokat legjobban irritáló bűncselekmény-kategóriákban az eredményes felderítő és nyomozati tevékenység folytatása volt. 
Az ismertté vált bűncselekmények száma jelentősen csökkent az elmúlt év azonos időszakához képest 755-ről 438-ra. 
A vagyon elleni bűncselekmények voltak az értékelt időszakban továbbra is a dominálóak, azonban a korábbi 70 %-os részesedés az összes ismertté vált bűncselekményből visszaesett 60 %-ra.
A lopások száma felére esett vissza. Jellemzőek voltak a kisebb kárértékű lopások, köztük az erdei falopások, és egyre gyakoribb a mobiltelefon lopás.
Ez utóbbi felderítése területén a telefontársaságok adatszolgáltatásai révén jelentős eredményeket értünk el. 
Sajnos az eltelt időszakban többször találkoztunk az un. trükkös lopások elkövetésével, melyeknek célpontjai idős emberek voltak. Nehezíti a felderítést, hogy az elkövetők az országot járva, utazva követik el cselekményeiket, s az idős emberek megfigyelő képessége is gyakran gyenge, így nem tudnak megfelelő személyleírással szolgálni.
A gépkocsi lopások száma évről-évre azonos szinten mozog, de a gépkocsival kapcsolatos egyéb bűncselekmények száma kismértékben csökkent.
Az ismertté vált betöréses lopások száma emelkedett, azonban év végéig egy sorozat ügy leadása kapcsán még további 150 rendbeli bűncselekmény vált ismertté, de ezen ügyek elkövetésének helyei kívül esnek a kapitányság működési területén.
Továbbra is a legveszélyeztetettebb objektumok a területünkön lévő szezonális jelleggel lakott hétvégi házak. Több nagyobb víkend terület található a körzetben, közülük Bánk, Diósjenő és Nógrád a legkiterjedtebb. Ezen területeken a megelőzés érdekében szorgalmazzuk a jelző-riasztó rendszerek elterjesztését.
Az eredményesebb felderítés érdekében a közrendvédelmi állományt fokozottabban bevonjuk a bűnügyi felderítő munkába és javítani fogjuk az információ áramlást.
A mutatók alapján kapitányságunk illetékességi területe továbbra is a bűnügyileg kevésbé fertőzöttek közé tartozik, s a jövőben ezt szinten szeretnénk tartani.
A járőrszolgálat adott területre történő vezénylését a bűnügyi, illetve a közbiztonsági helyzet valamint a harmadik negyedévben a kilométer takarékossági szempontok is befolyásolták.
A járőr létszám feltöltött, így lehetséges volt meghatározott napszakonként egyszerre kettő járőrkörzet ellenőrzése a fent említett alapelvek figyelembe vételével.
A körzeti megbízottak szolgálatvezénylésüket önállóan készítették, melyet az osztályvezető hagyott jóvá, koordinálva a bűnügyi és közbiztonsági feladatokat, figyelemmel a központi és helyi akciókra, valamint az együttműködési megállapodásokból fakadó kötelezettségek teljesítésére.
Összességében nőtt a közterületi szolgálatok száma, így a működési körzet közterületeinek közbiztonsága, lefedettsége a lehetőséget figyelembe véve megfelelő volt. Ez még nem jelenti azt, hogy a lakosság meg van elégedve, hisz a “látható rendőrségtől” messze vagyunk, mely csak akkor valósulna meg, ha a hiányzó létszámot feltöltenénk. Jelenleg a közterületről 4 körzeti megbízott hiányzik.
A bekövetkezett balesetek számában kedvező változás történt. 29%-kal - 12 esettel - csökkent a balesetek száma, és azon leszünk, hogy ez a tendencia folytatódjék. 
A balesetek bekövetkezése forgalomszervezési hiányosságra nem vezethető vissza.
A balesetekben 48 személy szenvedett különböző fokú sérülést. Évek óta fokozottan fellépünk az ittas vezetők kiszűrése érdekében, mivel működési körzetünkben már több éve arányaiban magas az ittas vezetők által okozott balesetek száma. A tárgyévben minden 5. baleset okozója állt alkoholos befolyásoltság alatt, míg Balassagyarmaton ez a szám 21. 
A leggyakoribb ok a gyorshajtás, a balesetek 50 %-a. Az okozók 25 esetben személygépkocsit vezettek, és legtöbbször 12-18 óra között történt a baleset.
.

ÉLETÜNKBŐL
 • Folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy a bűncselekmények megelőzését a bűnözés elleni harcot, a közterületek rendjének fenntartását a rendőrség saját erőből, az állampolgárok jogosan növekvő igényének megfelelően megoldani nem tudja. Szükségünk és igényünk van az állampolgárok tisztességes többségének tevékeny segítségére és együttműködésére a törvény keretein és lehetőségein belül. 
 • Országosan példaértékű az áldozatvédelmi tevékenységünk, elsőként hoztunk létre áldozatvédő irodát a Fehér Gyűrű Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesülettel együttműködve. Fontos feladatnak tartjuk a bűncselekmények károsultjaihoz, áldozataihoz kellő empátiával való közeledést és a rajtuk való segítést. 
 • A megelőzés területén továbbra is egyik legfontosabb célunk a bűnözés társadalmon belüli elviselhető szinten tartása és fokozatos csökkentése. 
 • www.retsag.net
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-