Spangár antológia másodszor

RÉTSÁG

A költészet napja egy jeles ünnep a rétsági művelődési központ életében. Két éwel ezelőtt egy szép ünnepség után úgy határoztak az irodalmat aktívan művelők, hogy létrehoznak egy irodalmi társaságot. Névadóul Spangár András, a Nógrád községben a XVII. század végén született jezsuita hitszónokot választották, ki korának egyik legjelentősebb irodalmára volt. 
     Azt tűzték ki célul, hogy az egyéves születésnapra egy antológiát jelentetnek meg tagjaik írásai-
ból. A tollforgatók buzdítása érdekében egy díjat is alapított a művelődési központ Spangár-díj 
néven, mely a pályázatra érkezett legszínvonalasabb írásmű alkotójának adandó.
     Elsőként Ketykó István költő érdemelte ki a kitüntetést. Míg az elsó antológia még magán viseli 
az indulás bizonytalanságait, a második már gazdagabb mind a szerzőit, mind az írások színvonalát tekintve. A pályázatra 83 pályamű érkezett, s a helyieken túl érkeztek írásművek Budapestről, Tatáról és Ipolyságról is. 
     Míg az előző évben egy kivételével csupa vers érkezett, az idei pályázatra egyaránt kaptunk ver-
ses és prózai írásokat. Elfogadva a zsűrizést vállaló Petőfi Irodalmi Múzeum kollektívájának ajánlá-
sát az idén két díj került átadásra.
     A prózai művek közül Cegléd József, vers kategóriájában Karaffa Gvula érdemelte ki a díjat, amely egy Dovák B. József által készített tűzzománc-plakett. A véletlen úgy hozta, hogy mindkét szerző Nagyorosziban él. A szép kiállású kötet gazdagításául szolgálnak a rétsági fotókör tagjainak képeiből készült felvételek. Az alkotókör szintén kétéves múltra tekint vissza, s a magyar fotográfia napján alakult. Tagjai a vonzáskörzetből érkeztek.
     A Spangár-kör tagjai rendszeresen találkoznak a művelődési központban. A város honiapján rendszeresen olvashatók legújabb írásaik, s gyakorta olvashatunk róluk a világháló irodalmi folyóirataiban is.

Nógrád Megyei Hírlap 2005.04.20

A Spangár András Irodalmi Kör honlapja >>>

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-