Határozat középiskolai osztály indításáról 

A képviselő-testület - a Szervezeti és működési szabályzatban előirtaknak megfelelő bizottsági előkészítés után - tárgyalta a nappali középiskolai oktatás elindítását Rétságon. A bizottsági javaslatok alapján a következő határozat született:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a köziskola indításával kapcsolatos
előterjesztést. Tudomásul veszi, hogy a balassagyarmati Bérczy Károly Középiskola 2006. szeptember 1-től Rétságon kihelyezett nappali tagozatos szakközépiskolai oktatást indít közgazdasági és informatikai orientációval.

A középiskolai elhelyezésére vonatkozó intézményvezetői nyilatkozatot fgyelembe véve, támogatja, hogy szakközépiskola az önkormányzati tulajdonú Általános Iskola épületében kerüljön elhelyezésre.

Felkéri az Általános Iskola és Bérczy Károly Középiskola igazgatóit, hogy az alapfokú oktatás feltételeinek elsődleges biztosítása mellett dolgozzák ki a középiskola működéséhez szükséges termek tartós használatára vonatkozó részletes szerződést és azt terjesszék a képviselő-testület elé. A szerződés részletesen tartalmazza a termek megjelölését, kizárólagos vagy közös használatát, a 
bérlő és bérbeadó feladatait, a bérleti díj mértékét, felmondás lehetőségeit és formáját, a két intézmény együttműködésének szabályait.

A tartós használatra vonatkozó szerződés jóváhagyásáról a képviselő-testület  dönt.
Határidő: szerződés tervezet elkészítésére: december 2.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgámester
Holman Ferenc iskola igazgató

A napirendet tárgyaló ülés jegyzőkönyve várhatóan december 10-től olvasható lesz az önkormányzati jegyzőkönyvek között.

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-