Lakossági fórum
2019.05.23.
Add a Facebook-hozAdd a Twitter-hez

Rétság Város Önkormányzata minden évben rendez afféle "igazlátó napot", lakossági fórumot. Ennek célja a város előző évi terveiről való beszámolás a költségvetés tükrében, illetve tájékoztató a 2019 év önkormányzati terveiről. Ebben az évben május 15-én tartott esemény  kiegészült egy újabb napirenddel. Kovács Miklós tervező mutatta be a Településképi Arculati Kézikönyvet, amely a napokban lakossági véleményezésre is kiadásra került.
    Noha több helyen meghirdetésre került a fórum, a lakosság részéről nem váltott ki nagy érdeklődést. A fényképeken is láthatóan, a hivatalból jelenlévőkkel együtt úgy 40 helyi lakos gondolta úgy, hogy itt, a színházteremben kell részt venni ezen a rendezvényen. (élő tv adásban megnézhette, aki RKSz előfizető) Mindez felveti azt a kérdést, szükség van-e manapság erre a két évtizede bevezetett alkalomra. (Erről bővebben később.)
     A tervezett program szerint haladtak az események. Hegedűs Ferenc polgármester felolvasta az előző évi pénzügyi beszámolót és a 2019-es terveket. A korábbi rossz gyakorlattól eltérően most kevesebb alkalommal szólt ki személyes véleményét megfogalmazva, amire természetesen nem a napirendben van lehetőség, hiszen itt nem a saját, hanem testület beszámolóját és tervét kell ismertetnie. Kár hogy a felolvasás nem volt egészen zökkenőmentes. Repkedtek a milliók, de olykor nem lehetett tudni, melyik nagy szám mihez is tartozik. Korábban volt vetítéses illusztráció pénzügyi grafikonokkal, de Hegedűs Ferenc ettől a jó gyakorlattól eltekintett, nem készített ilyet. Pedig a technika rendelkezésre állt, a következő részben volt is vetítés. Így a felsorolt adatokat nehezen, vagy egyáltalán nem lehetett követni. Kisebb "mellébeszélések" mellett azonban elhangzott 2 súlyosabb állítás, ami nem felelt meg a valóságnak. (Erre külön kitérek.)
     Kovács Miklós építésztervező ismertette ezek után Rétság Településképi Arculati Kézikönyvét. A nagy vonalakban való bemutatás a leglényegesebb dolgokra mutatott rá. Az irat azóta nyilvánosságra lett hozva, és a lakosság figyelmesen átolvasva véleményezheti.
     Eddig tart a tudósítás. A háttér megvilágosításához azonban szükségesnek látszik pár jelenség részletesebb elemzése.


Hozzászólások
     Pár hozzászólás hangzott el mindössze. Ezek többsége olyan, aminek a felvetése és megoldása nem feltétlen követeli meg ezt a fórumot. A lakosságnak persze joga van itt is megfogalmazni közérdekű kérdéseit, javaslatait. A nagyobb baj az, hogy a polgármester részéről érdemi válasz nem hangzott el. Egy hozzászóló az óvoda melletti parkolási helyzetet kifogásolta, egy másik jelenlévő a Hunyadi liget állapotát. Ezekre Jávorka János adott eléggé részletes tájékoztatást, valamint szólt a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos folyamatban lévő kérdésekről.

A félretájékoztatásokról
     Elhangzott a beszámolóban két olyan állítás, ami nem felel meg a valóságnak, és itt írásban is szükségesnek tartok kiemelni. 
     Az egyik, hogy a 32 hektáros területen a képviselő-testület a telekkialakítást levette napirendről. Ez nem igaz! A testület nem vette le napirendről, hanem megtárgyalta a kellő mellékletek nélkül benyújtott előterjesztést. Döntést hozott, amelyben rögzítve van, hogy a lakótelkek kialakítását fontosnak tartja, de összközműves telkeket kíván értékesíteni az érdeklődőknek. A határozat tartalmazza, hogy a jelenleg átdolgozás alatt álló rendezési terv áttekintése után közműtervet kell készíteni, és a közművek kiépítését követően van lehetőség a telkek kimérésére és kiadására. Megjegyzendő, hogy a testületi ülésen bemutatott irat szerint a terület ugyan belterületbe van vonva, de szántó művelési ágba sorolva. Már csak ezért sem lehet ott építési telket kijelölni. A képviselők azóta sem értesültek róla, hogy az átminősítés érdemben megtörtént volna. (A témáról és a döntésről részletesen tájékoztatott a Hangadó májusi számának Városházi tudósítások rovata.) Az is megjegyzendő, már több alkalommal elhangzott, hogy a 32 hektáros terület belterületbe vonását Hegedűs Ferenc és Varga Dávid nem szavazta meg! Helytelen tehát a saját nevében nyilatkozni, aképpen, hogy "belterületbe vontuk" és hasonló. Nem "vontuk"! A testület 4 tagjának szavazatával ők vonták belterületbe, Nagyon nem mindegy! ők tettek a lakossági igény kielégítéséért érdemi lépést! A többi csak üres duma, idegen tollakkal ékeskedés.
     Ugyancsak hamis állítás, hogy a testület levette napirendről a napközi étkező létesítésének kérdését. Nem vette le! Nem tudom miért állít ilyet a polgármester, hiszen pillanatokon belül kiderült, hogy a nyilvánosságot félrevezetve nem mond igazat. A testület az ezzel kapcsolatban benyújtott összes napirendet megtárgyalta és érdemi döntést hozott. (Az RVSE a bérleti jogviszony megszüntetéséhez azonos funkcionális értékű épületrész létrehozását kérte a testülettől a sportpálya épületénél. Ezzel kapcsolatos tervezői munka elindult. Elkészültét követően lehet kiköltözni a "faházból" és annak más funkciót adni, vagy lebontani.) A legutóbbi testületi ülésen ezt az eljárásrendet megkerülve nyújtott be a polgármester előterjesztést. Egy értesülés szerint azonban elhangzott, hogy az iskola nem is egy másik úton átjárással szeretné megoldani a kérdést és vizsgálja tornaterem tetőbeépítésével megoldani a kérdést. A testület úgy döntött, hogy nem kíván szembemenni az iskola szándékával, a továbblépés előtt erről egyeztetni szükséges. Nem vette tehát le, hanem megtárgyalta, és a szükséges döntést meghozta.
      Egy helyi állampolgár felvetésére is hamis választ sikerült adnia a polgármesternek. Nem csak a hozzászóló, hanem sokan jogosan vetik fel a Kossuth utca elején az aszfaltburkolat beszakadását, tönkremenetelét. Ebben bizony már régen intézkedni kellett volna. A felvetésre a polgármester egy valóságot nélkülöző választ adott, holott a képviselő-testület már többször megbízta a szükséges intézkedések megtételére. Azt állítja, hogy több mint 10 millió forintba kerülne 1 méter mélyre kiásni az utat. (Még ha igaz lenne is a költség, akkor is intézkedni kellett volna már, de nem igaz!) A Városközpont rehabilitáció pályázat során a kivitelező a munka elvállalásakor megtekintette a területet. Végezhetett volna méréseket, próbafúrásokat. A nyertes pályázó - kicsit leegyszerűsítve - olyan szerződést írt alá, hogy garanciális kötelezettsége az általa nem ismert körülmények esetén is fennáll. Nincs tehát másról szó, mint a kivitelezőt felszólítani garanciális kötelezettségének teljesítésére. Pont! Hogy ez a polgármesternek kényelmetlen lenne? Vagy a város pénzét akarná költeni a cég helyett? Nem tudom, de nem is érdekes. Ez a dolga. Az utat pedig mielőbb ki kell javítani, és az intézkedést megtenni. Ez nem képviselő-testületi hatáskör, hanem a megkötött szerződés érvényesítése, a garanciális ügyintézés kizárólag a polgármester, esetleg a hivatal feladata.

Napirenden kívül
     Érdekes módon a polgármester egy új napirendet is elkezdett, avagy saját hozzászólásaként elkezdett részleteket felolvasni a RétságNet honlapja mellett működő fórumba írt véleményekkel kapcsolatban. (Nem tudom egy magánhonlapon megjelenő magánvélemények miért tartoznak egy ilyen hivatalos fórumra, mert szerintem nem.) Még ezzel sem lenne baj, ha a felolvasás megfelelt volna az ott leírtaknak. De nem felelt meg. Tele volt ferdítéssel, ahogy félmondatokat felolvasott, másik félmondatokat kihagyott. Ezen túl nekem címezte a hozzászólást, hogy a felolvasottakat én írtam. (Furcsa helyzetben van a tudósító, hogy saját hozzászólását kell idézni, de elkerülhetetlen.) Elmondtam hát, hogy a hozzászólásokat nem én írtam. Amelyeket én írok be a fórumba, azt GiK nicknévvel jelezve írom be, és mindig vállalom. (Olcsó poén azt hazudni, hogy saját magammal levelezek, remélem ezt nem  veszi be egy gondolkodó ember sem.)
     Ugyancsak elmondtam, hogy sajtó és vélemény szabadság van, az alaptörvényt tisztelő polgármesternek ez ellen nem illik lázadni, vagy legalábbis nem itt, hanem a törvényalkotóknál ha nem tetszik neki.

Alaptörvény Szabadság és felelősség fejezet IX. cikk (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához., (2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.
     Ha pedig ez így van akkor a véleménynyilvánítás ellen alaptörvény-ellenes szólni, még akkor is ha személyes lejáratásom lehetett a szándék mögött. Igaz a vélemény nem tartalmazhat hamis állítást, nem hazudhat! De nem is tette egyik felolvasott poszt sem! A közszereplők kritizálhatók. Nos a felolvasott részletek véleményt tartalmaznak, és nem állítanak valótlanságot. Nem is tudta cáfolni tényszerűen a polgármester, csak nehezményezte, hogy az emberek mit írnak oda. (Nagyrészt arról, hogy mit nem tett az elmúlt 4,5 év alatt. Ez meg igaz, hogy nagyon keveset a félmilliós havi jövedelem mellett.)
     Az emberek véleménye jelenik meg. Bármennyire is mantrázza, hogy mindent én írtam, ez nem igaz. Meg lehet nézni az adott oldalt, aminek - e cikk írásakor - 13223 látogatója volt. (ezek egyedi látogatások. Ki lehet próbálni, ha valaki egy után többször belép, nem számol többet!) Tehát ezt a fórumot igenis látogatják elég nagy számban emberek, - miként a RétságNet honlapot is naponta 500-1000 közötti olvasó - és akinek van véleménye beírja. Moderálás van, a durva és egyértelműen PTK, BTK. minősítésű bejegyzések törlésre kerülnek, de a vélemény - bármilyen is legyen - nem kerül törlésre. Igenis, tudomásul kell venni, hogy az embereknek van véleménye, és sokan le is írják. A közszereplőnek pedig el kell fogadni.
3145/2018. (V. 7.) AB határozat
A közszereplői minőségében érintett személynek az átlagosnál jobban kell tűrnie a kritikai megjegyzéseket, így fokozott védelmet élveznek az olyan értékítéletek, amelyek a közérdeklődésre számot tartó eseményekkel, személyekkel kapcsolatos véleményeket ütköztetnek, még akkor is, ha túlzóak és felfokozottak. [Alaptörvény II. cikk, VI. cikk (1) bek., Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.169/2015/4/II. sz. ítélete] 
     Ezen túl arra a következtetésre jutottam, hogy Hegedűs Ferencnek halvány lila fogalma sincs az internetről és a különféle kommentelési lehetőségekről. Mint a fórumon is elmondtam nagy megtiszteltetés, hogy a RétságNet honlapot méltatta külön figyelemre, de tény, hogy számtalan fórum és kommentelési lehetőség van ahová - rétsági vonatkozások tekintetében - írnak is az emberek. Ki-ki meggyőződése, politikai felfogása szerint szabadon. Én magam egy közelmúltban végzett elemzésben legalább 80 ilyet találtam rétsági vonatkozásút. Ha tehát nem itt, akkor másutt írnak véleményt. És írnak is olykor sokkal keményebbet. (Van több fórumoldal a facebookon, a twitteren, nyílt és zárt csoportok is, de más blogok, oldalak hozzászólás rovatairól, sajtócikkekről nem is beszélve. Írnak szerzők, emberek véleményt.) Tehát csak azt tudom mondani, amivel  lakossági fórumon zártam hozzászólásomat: Köszönöm a reklámot a RétságNet honlap alkotói nevében.

Van-e létjogosultsága a lakossági fórumnak?
     Ez egy mérlegelendő kérdés lesz a jövőben, mert jogszabály szerint nem kötelező ilyen alkalmat tartani. (Egy közmeghallgatást kötelező, az novemberben van mindig megtartva, pár éve ott is érdektelenség mellett.) A fórummal kapcsolatban itt a kialakult 2 évtizedes hagyományt nem akarta megváltoztatni képviselő-testület, noha az élet és az információ-áramlás lényegében változott meg. Ma már a testületi ülések anyagai elérhetők az ülések előtt és a jegyzőkönyvek az ülést követően. (Meg a költségvetés és a pénzügyi beszámoló is.) Ezen túl a Hangadó igen részletesen beszámol a Városházi tudósításokban a döntésekről és azok hátteréről. Az ülések videofelvétele is megtekinthető portálunk Youtube csatornáján. (Nézik is. A lakossági fórum videóját a cikk írásáig több mint 400-an nyitották meg, ami majdnem kétszer annyi, mint ahány érdeklődő befér a színházterembe.) Van tehát tájékozódási lehetőség.
     A lakossági vélemények eljuttatására is van lehetőség és egyszerű elektronikus csatorna. Lehet e-mailt írni a hivatal@retsag.hu címre. Az egy jó kérdés, hogy ott felvetettekre mikor és milyen választ kap az állampolgár. Lehet, hogy nem jobbat mint a lakossági fórumon. De közvetlenül elérhetők a képviselők, közülük többen rendszeresen intézkednek lakossági bejelentésekben. Volt régebben olyan lehetőség a városi honlapon, hogy "Kérdések a polgármesterhez", de az a lehetőséget nagyon gyorsan megszüntették. Pedig ez is gyors és nyilvános alkalma lenne a lakossággal való kapcsolattartásnak.
     Ha a fentiek jól működnének, akkor valóban felesleges ilyen fórum meghirdetése, érdeklődés nélkül. Ezt majd a jövő képviselő-testülete mérlegelheti.

Befejezésképpen
    Lehetséges, hogy ez az írás kicsit hosszabbra sikerült, mint ahogyan Olvasóink megszokták. Úgy gondolom, hogy a közügyek iránt érdeklődő emberek számára nem feleslegesek ezek a gondolatok. Mindezek mellett azért osztottam alfejezetekre, hogy akit valamely rész nem érdekel, könnyen átlapozhatja. (Átgörgetheti)
     Az lakossági fórum videója megtekinthető. Akik még nem látták tájékozódhatnak, akik pedig a leírtakat akarják igazolni, vagy cáfolni, megnyithatják. Nem csak megnézhető, hanem vélemény is írható hozzá a videó alatt, vagy az alább is jelzett kommentoldalon!
     Pár kép dokumentálja a rendezvényen történteket.-

GiK - 
-
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-