Katalógusok

Intézményünk könyvállománya teljes mértékben feltárt. A keresést többféle katalógus segiti. Ezek használatával rövid idő alatt tájékozódhat az olvasó arról, hogy az általa keresett könyv megtalálható-e könyvtárunkban. Ha nem konkrét könyvet keres, abban is segitséget nyűjtanak katalógusaink. A könyvtári katalógus két kérdésre ad választ. Adott dokumentum meg van-e a könyvtárban, és ha igen, akkor azon belül hol?
 

A katalógus görög eredetű szó és felsorolást jelent. Ez egy útmutató a könyvtár gyűjteményéről. A könyvek, folyóiratok, hangfelvételek, videók, elektronikus dokumentumok, diapozitívek adatait tartalmazza. Könyvtárunk cédula- és elektronikus katalógust épít.
 
Mikor használjuk a katalógust?
 • Egy meghatározott témához keresünk irodalmat;
 • Egy szerző milyen művei szerepelnek a könyvtárban;
 • Az adott műnek ki a szerzője;
 • Egy mű milyen kiadása van meg a könyvtárban;
 • Egy sorozatból milyen művek találhatók;
 • Keresett mű hol található meg a könyvtárban (helye, kötete);
 • A keresett mű kölcsönzésben van-e, illetve a visszakerülés várható időpontja (csak az elektronikus katalógus esetében!)
 

CÉDULA FORMÁTUMÚ BETŰRENDES (LEÍRÓ) KATALÓGUS
A dokumentum adatai egy-egy cédulára vannak sűrítve, un. katalóguscédulára, amelyeket meghatározott szempontok szerint betűrendbe sorolunk. A megfelelő színcsík vagy betűjel kihangsúlyozása jelzi a könyv helyét. A katalóguscédulák az aláhúzott fogalmak betűrendjében sorakoznak.
Szerkesztés alapelve: A kiadványt formai jegyek alapján rendezi – nem a tartalma szerint.
Elrendezés: betűrendes. A katalógus besorolása a latin ábécén alapuló könyvtári ábécé szerint történik, amely abban különbözik a magyar ábécétől, hogy nem veszi figyelembe a rövid és a hosszú magánhangzókat (a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű) és külön betűként kezeli az összetett (kettős) magyar mássalhangzókat (cs= c+s, gy= g+y, ly= l+y, ny= n+y, ty= t+y, zs= z+s, látszólag kivétel az sz, azért, mert a z az utolsó betű). A könyvtári ábécé betűi: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, q, r, s, sz, t, u, ü, v, w, x, y, z.
Idegen szerzők esetében minden katalógusunkban a vezetéknév szerint történik a betűrendbe sorolás.
A könyv címében a névelők „a”, „az” nem vesszük figyelembe, ugyanúgy a külföldi nyelvekben szereplő névelőket sem.
A tájékozódás lehetősége: szerző, cím, földrajzi név, személynév, sorozati címek, testületi nevek betűrendjében. Több szerző esetén külön-külön cédula kerül beosztásra minden szerző nevéhez. Ha a mű megjelenésnél közreműködő személyek száma háromnál több, nem kerül a katalógusunkba (szerkesztő, sajtó alá rendelte stb), úgy szintén nem tájékoztatjuk az olvasót a szerkesztő bizottsági tagokról sem.
 
A katalóguscédula részletes adatai
 • Raktári jelzet (szépirodalom - Betű/szám; ismeretközlő irodalom – szám és Betű/szám) ez a könyvek „irányítószáma”.
 • Szerző
 • Cím
 • Kiadás jelzés
 • Kiadó adatok (hol, ki, mikor adta ki)
 • Oldalszám, terjedelem
 • Nagyság
 • Sorozati cím
 • Könyv azonosítója ISBN
 • Tárgyszó
 • Helye a könyvtárban
 
Fiókok
A fiókfeliratok, valamint a választólapok segítik a keresést a katalógusfiókokban:
 • Közép fül: szerző, földrajzi név, testületi név
 • Jobb füles: sorozatok
 • Bal füles: szövegkezdet
 • Itt is felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a katalógusfiókból cédulát kivenni nem szabad!
  A megtalált dokumentum raktári jelzetét és a helyét jegyezze fel és e segítséggel keresse a kívánt művet.
  Kérje a könyvtáros segítségét!
 
TÁRGYSZAVAS KATALÓGUS
Ez a katalógus a kiadványt tartalmi jegyek alapján rendezi.
A hanglemezekről és a magnókazettákról csak cédulakatalógus készült.
Itt is felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a katalógusfiókból cédulát kivenni nem szabad!
Az elektronikus feltárás lehetővé tette a könyvek és más írásos dokumentumok, CD-k, videokazetták tartalmi jegyek alapján történő visszakeresését.
 
ELEKTRONIKUS KATALÓGUS
A könyvtár állományáról - a számítógépes feldolgozás következtében SLIB (2000) - egy elektronikus adattár teljesedik ki, amely segítségével a visszakeresés gyorsabb. Az új dokumentumok feldolgozása mellett, a régebbi kiadványok adatai is folyamatosan bővítik az elektromos katalógusunkat.
A cédulakatalógus adatain kívül, arról is tájékoztatást kap az érdeklődő, hogy a mű a polcon van-e vagy kölcsönzésben ill. mikor kerül vissza a könyvtárba.
Az elektronikus katalógust jelenleg csak a könyvtár dolgozói használják. Kérésével forduljon az olvasószolgálathoz, ahol megfelelő segítséget kap.
A számítógépes katalógus előnye a cédulakatalógussal szemben, hogy a visszakeresés mindenféle szempont szerint történhet.

CD-ROM katalógus
Örvendetesen szapoorodó digitális adathordozó gyűjteményünk áttekintését szolgálja a CD-ROM katalógusunk. Ez nem cédula formában, hanem könyv alakban, részletes leírásssal ismerteti az egyes korongokon található tartalmat, és bemutatja a CD címlapját is.
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-