HANGADÓ
2005. FEBRUÁR ..

Régi rétsági képeslapok új kiadásban
 
Művelődési központunk kiadott egy képeslap sorozatot. Valamennyi az egykori Rétság látható. Egy távlati képen az egykori laktanya látható a harmincas évek vége felé, az építése idejéből, egy másik a mai rendőrség – a valaha volt adóhivatal és finánclaktanya – épületeit mutatják. Az első vonat érkezését őrzi egy kép 1909-ből. A vasútállomás tulajdonképpen ma is így néz ki, egy dolog változott: akkor negyven kilométer volt a vonat óránkénti maximális sebessége, ma húsz. Nosztalgiával gondolnak rá, kik még emlékeznek az egykori strandfürdőre, vagy művelődési központunk elődjére, mely büszkén viselte a Mi házunk nevet. Talán sokan nem tudják már, hogy hol állott hajdanán a főszolgabírói hivatal, a járásbíróság, s hogy egy ma is létező lakóház egykoron csendőrlaktanya volt. A Szabó-féle vendéglőnek számos jeles vendége volt. Megemlítette írásában Mikszáth Kálmán, Petőfi Sándor és Bajza József is. Arról is tudunk történeteket, hogy Sisa Pista is gyakran mulatozott itt cimboráival.
    A tíz kép a múltat ábrázolja. Szinte magától értetődik, hogy szükség a mai Rétságot bemutató képeslapokra is. Művelődési házunk épp ennek érdekében pályázatot hirdet mindazoknak, kik szívesen veszik kezükbe a fényképezőgépet. A legsikerültebb képekből készül el majd az új sorozat.

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-