HANGADÓ
2004. NOVEMBER ..

Kitüntetések nemzeti ünnepünkön
Az alábbiakban az október 23-i ünnepségen átadott kitüntetésekhez elhangzott méltatásokat közöljük, gratulálva minden elismeréshez.

A Város Szolgálatáért kitüntetést kapták:

Gyurcsikné Fekete Magdolna 1974-től dolgozik óvodapedagógusként, 1976-tól a rétsági óvodában végzi szakmailag kiemelkedő tevékenységét. 1995-től a vezetőhelyettesi teendőket is ellátja. Gyemekek, szülők és kolléganői egyaránt elismerik eredményes munkáját. A város kulturális életében, a közös óvodai rendezvényeken mindig aktívan részt vesz. Szakmai munkája példaértékű a minőségirányítás terén is. Színvonalas, szakmailag jól felkészült tevékenységével törekszik az óvodások számára boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort biztosítani.

Miczki Erzsébet közigazgatási tevékenységét 1973-ban kezdte a Járási Hivatal Pénzügyi Osztályán. Később a Városi Tanácsnál, majd az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában folytatta munkáját pénzügyi területen, különböző beosztásokban. Jelenlegi munkaköréhez tartozik a pénzügyi csoport tevékenységének közvetlen irányítása is. Könyvelői tevékenysége mellett 1982-ben elvégezte az Államigazgatási Főiskolát. A hosszú pályafutása során különböző munkaköreiben mindig pontosai, lelkiismeretesen, jó színvonalon és szolgálatkészen végezte munkáját, mellyel vezetői, munkatársai és az ügyfelei elismerését egyaránt kivívta.

Varga Nándorné, aki Csehszlovákiában született és ott járt iskolába is, 1987-ben házasságkötése után települt át Magvarországra, ettől az évtől kezdve dolgozik a Könyvtárban. Az intézményvezető nyugdíjba vonulása után 1990-ben megbízást kapott a könyvtárvezetői teendők ellátására. 1993-tól az összevont intézmény igazgatóhelyettesi feladatait is ellátja. 1999-ben elvégezte az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán a könyvtár szakot.
Varga Nándorné a város kulturális életének fontos szereplője, szívesen vállal szorosan vett munkakörén kívüli kulturális feladatokat is. Közvetlen munkatársaival jó kapcsolatot kiépítve, az olvasók általános megelégedésére irányítja a könyvtár munkáját.

Az Év Rétsági Tanulója kitüntetést kapták:

Budai Zoltán a rétsági Általános Iskola alsó tagozatos tanulójaként kezdett versmondással foglalkozni. A későbbi évek során nyilvánvalóvá vált, hogy vonzódása a versek világához az ő esetében, versmondási tehetséggel is párosult. Nagyon sok versenyen indult és komoly sikereket ért el, hiszen például az Apáczai Csere János országos szavalóversenyen kétszer is első helyezést szerzett, az Arany János megyei versenyen pedig egyszer második- egyszer harmadik helyezési ért el. A megyei szintű Ravasz István hagyományőrző szavalóversenyről is első díjjal tért haza. Az erdélyi Désen megrendezett Petőfi Sándor nemzetközi szavalóversenyen második helyezést ért el. Az Ady Endre nemzetkőzi vers és prózamondó versenyen pedig különdíjat szerzett. Az általa itt elmondott verset a Magyar Televízió is sugározta. Versmondásai az elmúlt évek során nagyban hozzájárultak a városi ünnepségeink színvonalas megtartásához.

Tóth Imre a rétsági Általános Iskola tanulójaként többféle sportágban, így labdarúgásban is jeleskedett, majd kihasználva az adódó lehetőséget, a cselgáncs felé orientálódott. Versenyszerűen 1997-ben kezdett sportolni a Rétsági Judo Club színeiben, mégpedig igen eredményesen. Már 1999-ben a Nógrád Megyei Bajnokságban első helyezést ért el. 2000-ben a Serdülő „A” Országos Bajnonságon, majd az Országos Diákolimpián egyaránt 5.-ik helyezett lett, ugyanilyen eredménnyel zárta a Budapest Kupa nemzetközi versenyt.
2003-ban az Ifjúsági Országos Bajnokságon és az Ifúsági Országos Diákolimipián egyaránt 2.-ik, az Ifjúsági Magyar Köztársaság Kupájában 5. helyezést ért el, 3.-ik lett a Junior "B" Országos Diákolimpián, és ezt az eredményét 2004-ben megismételte.
Nemzetközi versenyeken is részt vett, felkészülése során naponkénti edzésekkel készül versenyeire, hol itthon, hol a válogatottal Budapesten ill. Tatán.

Vaszil György fiatal kora ellenére sokoldalú sporttevékenységet folytatott, már az általános iskola 2.osztályától kezdve. Rendszeresen részt vett diákolimpiákon ill. a Nemzeti Atlétikai Program vesenyein, ahol többek között futásban, távolugrásban kislabda dobásban bizonyította telletségét, összesen 12 db arany, ezüst és bronz éremmel rendelkezik, valamint 2 kupával és 1 emlékplakettel. Ezek mellett kézilabdázik, kosarazik és tagja letti az Árpád Sportlövő és Íjász Egyesületnek is, ahol szintén szép sikereket ért el. 2000-ben íjászat egyéni versenyen ezüstérmet, 2002-ben a felnőtt csapat tagjaként aranyérmet, 2003-ban íjászat egyéni versenyen ezüstérmet szerzett. 2003-ban és 2004-ben a meghívásos járőrbajnokságon egyéniben és csapatban is kiválóan szerepelt, 2004-ben pedig az Országos Vadászíjász versenyen a történelmi kategóriában 3.-ik lett. Mindezek mellett tagja még a rétsági Polgárőrségnek is, ahol rendszeresen és tevékenyen segíti a közösség munkáját.

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-