HANGADÓ
2004. JÚNIUS 

Rétsági évkönyv – nyolcadszor

Sorozatunk nyolcadik kötetét tarthatja kezében a Kedves Olvasó. Meg kell vallanunk, örömmel tölt el mindannyiunkat, kik csak egy kicsit is részesei voltunk egy-egy kötet megszületésének, ha együtt látjuk őket. A nyolcadik kötetben – megőrizve hagyományainkat – a főbb vonulatot a kisebb-nagyobb helytörténeti írások alkotják. 
     Szerencsénkre néhány jeles szerzőt is – mint például Dr. Csáky Károlyt, a magyar kultúra lovagját, a felvidéki magyar kultúra egyik legelhivatottabb ápolóját, Dr. Hausel Sándort a Nógrád Megyei Levéltár igazgató-helyettesét, vagy Szarka Zsuzsanna családkutatót is vendégül láthattunk kiadványunkban. Írásaikban térségünk egy-egy jeles személyiségét, családját mutatják be.
     Olykor a szerencsés véletlen sietett segítségünkre, mikor egy-egy múltbéli érdekességre bukkantunk, melyet aztán érdemesnek tartottunk arra, hogy közreadjunk évkönyvünk hasábjain. Így került bele a március hónapnál olvasható írás, mely az 1848/49-es szabadságharc rétsági honvédeit veszi számba, de említhetnénk a rétsági huszárok történetét is.
     Már az évkönyv előző számaiban is kísérletet tettünk arra, hogy Rétság térségének egészére kitekintsünk, s közzétegyünk olyan írásokat, mely körzetünk érdeklődésére is számot tarthat. Több ilyen írás is olvasható kiadványunkban, mint például az 1900-as századforduló leírása, vagy az azt megelőző időszak iskolatörténete. Olyan forrásokból származnak ezek az adatok, melyek nem igazán közismertek, sőt nehezen hozzáférhetők. Közreadásukkal – reméljük – sokaknak szerzünk örömteli perceket.
     Köszönettel tartozunk Misik Tamásnénak, hogy bájos alkotásainak fotóival színesítette évkönyvünket. Művészi színvonalú életképei oly beszédesek, hogy szavak nélkül is képesek tulajdonságokat, érzelmeket kifejezni.

V.J.
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-